Kinh Thánh Gia

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Lạy Ba Ngôi cực thánh của trần gian, là Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, xưa đã cùng nhau sống hòa thuận êm vui, đã sống cao siêu thánh thiện dưới hình thức đơn giản và dễ bắt chước trong một nhà bé mọn ở thành Nadarét.

Lạy Thánh gia, là gia đình đáng kính mến, đáng tôn thờ, là gia đình gương mẫu hoàn hảo, xin thương chúng con, xin thương các gia đình Công giáo.

Xin ban cho các gia đình được lòng sùng kính và chăm chú theo gương Thánh gia, để đời này chúng con được sống hòa thuận êm vui, đẹp lòng Cha trên trời như Thánh gia xưa, và đời sau được hưởng phúc thật, phúc hoàn toàn và vĩnh viễn, trong gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa, là một Chúa Cả hằng có đời đời. Amen.

Lên đầu trang