Kinh Thánh Giuse (1)

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời đã chọn ông thánh Giuse là cha nuôi Con Chúa xuống thế làm người, cùng đã định cho ông thánh Giuse kết bạn cùng Rất Thánh Đức Bà Maria, để mà gìn giữ và làm chứng Đức Mẹ trọn đời đồng trinh sạch sẽ.

Chúng con mừng ông thánh Giuse đã hợp một ý cùng Đức Mẹ mà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thờ, cùng đem Người và Đức Mẹ trẩy sang nước Ai Cập, lại đem về thành Nadarét mà dưỡng nuôi, cùng xem sóc hết lòng hết sức. Chúng con mừng ông thánh Giuse đã siêng năng mọi việc thờ phượng Đức Chúa Trời, cùng hằng năm đi đàng xa mà chầu lễ, cùng tìm thấy Đức Chúa Giêsu trong đền thờ.

Kìa các thánh khác, khi linh hồn ra khỏi xác đoạn, mới được về cùng Đức Chúa Trời, nhưng mà ông thánh Giuse khi còn thế gian đã được ở cùng Đức Chúa Giêsu là Chúa Trời thật, thì phúc Người rất trọng là chừng nào!

Vậy chính ngày lễ ông thánh Giuse, thì đấng làm thầy giảng đạo đã được sang nước Việt Nam mà đem Tin Lành cho chúng con biết Đấng sinh nên muôn vật, cùng biết ơn Đức Chúa Giêsu chuộc tội thiên hạ.

Nhân vì sự ấy, các bổn đạo nước này đã chọn lấy ông thánh Giuse làm quan thầy chung, xin Người cầu bầu cho cả và nước chúng con. Sau nữa chúng con trông cậy và kính mến nhân đức Người, lại chọn Người làm quan thầy riêng. Xin Người phù hộ cho mọi người trong Địa phận chúng con được giữ đạo nên ở đời này, và khi linh hồn ra khỏi xác, được về chốn thanh nhàn đời đời vô cùng. Amen.

(Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII đã công nhận thánh Giuse làm quan thầy riêng địa phận Hà Nội, ngày 11-1-1952)

Lên đầu trang