Kinh Thánh Giuse Là Đấng Rất Mạnh Thế

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Lạy thánh Giuse, là đấng rất mạnh thế, hằng mau mắn bênh vực che chở chúng con trước tòa Chúa, con xin giao phó nơi Người tất cả mọi quyền lợi và ước vọng của con. Lạy thánh Giuse, xin Người dùng quyền thế Người mà cầu bầu cùng Con Thánh của Người, ban cho con mọi ơn phúc phần hồn, nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con, để nhờ thế lực của Người ở trên trời, mà ở dưới đất này con có thể tôn vinh cảm tạ Chúa Cha là Đấng yêu thương chúng con.

Lạy thánh Giuse, không bao giờ con chán nhìn ngắm Người và chán nhìn ngắm Chúa Giêsu đang nghỉ yên trên tay Người, con không dám đến gần khi Chúa đang tựa yên bên trên trái tim Người; Xin Người thay con và vì con ôm hôn đầu dịu dàng Chúa Con, và xin Người cầu Chúa ôm hôn con lúc con thở hơi cuối cùng.

Lạy thánh Giuse, quan thầy các linh hồn ở luyện ngục, xin cầu cho chúng con. Amen.

Scroll to Top