Kinh Thánh Phanxicô Khó Khăn Quen Đọc Trước Ảnh Chuộc Tội

Tra Cứu
Tổng Hợp Kinh

Lạy Thiên Chúa vinh quang cao cả, lạy Chúa Giêsu Kitô, xin Chúa soi sáng cho con và phá tan sự tối tăm trong lòng con, xin ban cho con được đức tin tinh tuyền, đức cậy vững vàng và đức mến hoàn hảo. Lạy Chúa, xin ban cho con được hiểu biết Chúa nhiều hơn, và làm mọi việc theo ơn Chúa hướng dẫn, hợp với thánh ý Chúa. Amen.


Danh Sách Kinh Theo Thứ Tự Bảng Chữ Cái