Kinh Thánh Thiên Thần Bản Mệnh

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Con lạy ơn thánh Thiên thần là tính thiêng liêng rất sang trọng, là Sứ thần Vua Cả trời đất sai gìn giữ con. Từ ngày con sinh ra cho đến rầy, thì thánh Thiên thần xem sóc con liên, chẳng có khi nào lìa vắng mặt con, hằng dạy dỗ con làm việc lành cùng sửa sang mọi việc trong ngoài con; con đi đâu thì thánh Thiên thần đưa con đi đấy; con trễ nải, thì Thánh thiên thần trách con và khuyên bảo con cho được năng nắn việc lành; con lo buồn thì yên ủi lòng con; con hầu phải sự gì khốn khó, thì Thánh thiên thần bảo con cho được tránh trước; con làm được việc gì lành, thì thánh Thiên thần dâng trước mặt Đức Chúa Trời, mọi việc lành thánh Thiên thần làm sẵn cho con.

Con tưởng đến những ơn thánh Thiên thần đã ban cho con xưa nay, thì con cám ơn thánh Thiên thần bội phần, cùng ăn năn lo buồn vì đã bỏ lời thánh Thiên thần dạy dỗ.

Vậy từ nay về sau con dốc lòng trở lại vâng lời thánh Thiên thần dạy, cùng xin coi sóc lấy con, linh hồn và xác; khi con phạm tội lỗi gì, xin cầu cùng Đức Chúa Trời tha tội cho con. Vốn thánh Thiên thần là đấng sáng láng, Đức Chúa Trời cho biết mọi sự trong ngoài con, cùng xin gìn giữ lấy con, chớ để con phạm sự gì lỗi nữa, kẻo thánh Thiên thần lo buồn. Con trông cậy thánh Thiên thần, có lòng thật hay phù hộ giúp sức cho con được làm mọi việc lành nên cho ngày sau được lên thiên đàng chầu chực Đức Chúa Trời, làm bạn cùng các thánh Thiên thần vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.

Scroll to Top