Kinh Truyền Tin

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

– Đức Chúa Trời sai thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria.

– Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.

Kính mừng…

Thánh Maria…

– Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.

– Tôi xin vâng như lời thánh Thiên thần truyền.

Kính mừng…

Thánh Maria…

– Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.

– Và ở cùng chúng con.

Kính mừng…

Thánh Maria…

– Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.

– Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời thánh Thiên thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô, là Con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh giá, cho chúng con ngày sau, khi sống lại được đến nơi vinh hiển. Cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Lên đầu trang