Kinh Tuần Chín Ngày Khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Ngày thứ nhất

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp*, còn gì thỏa lòng con bằng được đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ*?

Nhìn lên chân dung khả ái của Mẹ*, linh hồn con thêm hăng hái cậy trông*, khác nào con thảo đối với Mẹ hiền vậy*. Con thấy Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc loài người*, và cũng là Chúa Con*, đang ngự trên tay Mẹ*. Người là Đấng phép tắc vô cùng*, là Chúa Tể cầm quyền sinh tử*, là Đấng ban phát mọi ơn lành. Mà Mẹ là Mẹ Người*, hẳn Mẹ có đủ quyền thế mà kêu xin người*, và ép buộc Người chuẩn y lời Mẹ*. Người đã minh chứng*: Người chẳng có thể từ chối Mẹ ơn gì*.

Vậy*, lạy Mẹ Chúa Giêsu*, vì lời Mẹ cầu bầu rất thần thế*, nên con dám nài xin Mẹ*, trong tuần chín ngày này*, ban cho con ơn này… (kể những ơn mình có ý xin)*. Con hết lòng cầu nguyện và vững cậy rằng*: Mẹ sẽ chuyển cầu cho con*.

(Lạy Cha… Kính Mừng… Sáng Danh… Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh)

Ngày thứ hai

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp*, Đức Chúa Giêsu đang run sợ mà Mẹ ẵm trên tay*, chẳng những Mẹ nhận Người là Con Thiên Chúa và là Con Mẹ mà thôi*, mà lại kể như cả loài người đang nép mình vào lòng Mẹ vậy*, vì thánh ý Chúa định*, và bởi lòng lành Mẹ vui nhận*, nên loài người đã trở nên con cái thật của Mẹ*. Mẹ quên sao được những lời mà Đức Chúa Giêsu*, lúc gần tắt hơi trên Thánh giá*, đã lối loài người chúng con cho Mẹ*?

Chúa Giêsu vì kinh khiếp Thánh giá sau này*, đã chạy đến ẩn mình trong tay Mẹ*, nhờ Mẹ phù trì an ủi*, ấy là hết các linh hồn đang đau khổ*, và cũng là linh hồn đau khổ của con*, trong lúc này đang lấy quyền làm con Mẹ*, chạy đến nài xin mẹ dủ lòng thương giúp*.

Lạy Mẹ*, con xin thật thà thưa cùng Mẹ*, con được làm con Mẹ thì phúc cho con là dường nào*! Lòng con mến Mẹ tả sao cho xiết được*! Con cũng đến tỏ bày điều con cầu xin cùng Mẹ* là điều Mẹ đã biết rồi*. Vậy*, lạy Mẹ nhân từ*, xin nhận lời con khẩn nguyện*.

(Lạy Cha…)

Ngày thứ ba

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp*, con rất ước ao ngắm bức chân dung tốt lành của Mẹ*. Mỗi lần con nhìn bức chân dung ấy*, thì như được nghe những lời cao rao phẩm chức cực trọng Mẹ*. Con thấy ghi chép tước hiệu rất hiển vinh của Mẹ là Mẹ Đức Chúa Trời*. Lại thấy Tổng lãnh Thiên thần Gabiriê là Sứ thần Thiên Chúa kính chào Mẹ*: “ Đầy ơn phúc”*, cùng thấy Tổng lãnh Thiên thần Micae làm cho con biết rằng*: Mẹ là Đấng quản đốc các đạo binh thiên quốc*. Tay Mẹ lại đang nắm tay Vua Cả trên hết các vua*! Mọi sự này nhắc cho con biết rằng*: Mẹ là “Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ”*, là Đấng tô điểm vũ trụ,* là Đấng Chúa đã đặt làm Mẹ Ngôi Hai ra đời*. Thật Mẹ là Đấng rất trinh khiết*, rất thánh thiện*, rất lạ lùng*.

Mẹ là vực sâu thẳm chứa đầy sự trọn lành tốt đẹp*, Mẹ là Nữ Vương trời đất*.

Lạy Mẹ rất đáng ngợi khen*, con vui mừng mà tung hô sự thánh đức và hiển vinh Mẹ*! Chức cao trọng Mẹ chẳng những không làm cho con sợ hãi*, mà lại khiến con càng thêm lòng trông cậy hơn nữa*. Chúa đã đặt Mẹ lên ngôi cao như thế*, chỉ vì sự rỗi linh hồn chúng con*; mà Mẹ vui nhận ơn trọng ấy*, cũng là để giúp chúng con lo việc rỗi linh hồn vậy*.

Lạy Mẹ khôn sánh*, con cúi xin Mẹ dùng quyền phép cao cả mà nhận lời con nguyện*.

(Lạy Cha…)

Ngày thứ bốn

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp*, bức chân dung dịu dàng Mẹ làm cho lòng chúng con đau phiền được vui mừng yên ủi*, Mẹ khác nào cây thánh đã trổ một hoa vẹn tuyền*, thơm đủ mọi nhân đức*; ấy là Chúa Giêsu Con Mẹ*. Chính tay Mẹ trao Người cho chúng con*, thì lòng chúng con càng được mến Người cách êm ái hơn nữa*. Ngôi sao sáng trên trán Mẹ chỉ rằng*: Mẹ chính là “Sao Mai” đã báo cho chúng con biết ngày được rỗi*, ngày hưởng hạnh phúc vô cùng*. Mẹ quả là ngôi “Sao Biển”* chiếu sáng tin cậy dẫn lối trong những lúc phong ba mù mịt*.

Lạy Mẹ rất đáng mến*, Mẹ đã làm cho gánh nặng nề bổn phận chúng con trở nên nhẹ nhàng biết bao*, và cho ách Chúa Giêsu ra êm ái dường nào*!

Càng suy nghĩ đến Mẹ*, thì lòng con càng được vui mừng*; đọc tên rất thánh Mẹ*, làm cho linh hồn con đang bối rối liền được bình an*. Xin Mẹ cho con đọc luôn mãi rằng*: Lạy Mẹ rất đáng mến yêu*, con rất kính mến Mẹ*. Cậy nhờ Mẹ*, và hợp cùng Mẹ*, thì con lại được hết lòng kính mến Con cực thánh Mẹ*. Lạy Mẹ là chốn chúng con cậy trông*, xin Mẹ vui lòng nhận lời chúng con khẩn nguyện*.

(Lạy Cha…)

Ngày thứ năm

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp*, con suy ngắm bức chân dung Mẹ*, thì lại được thêm sức cậy trông lòng nhân từ Mẹ*, vì con thấy rõ ràng Mẹ là Mẹ sầu bi thống thiết*. Kìa Chúa Giêsu mà Mẹ đang ẵm trên tay*, là Đấng đã phải chịu đóng đanh trong lòng*, trước khi phải chịu đóng đanh vào Thánh giá*! Người nhìn thấy trước những cực hình sẽ phải chịu thì ra như run sợ*, mà Mẹ cũng một lòng kinh hãi*. Bởi vậy*, Mẹ đã phải rất đau đớn trọn đời*. Những sự thống khổ ấy làm cho con hiểu biết công nghiệp Mẹ rất lớn lao*; Mẹ thật là Đấng hiệp công cứu chuộc loài người*, và rất có quyền thế bầu chữa chúng con*, trước tòa Chúa công thẳng vô cùng*.

Lạy Đức Bà Maria*, con xin hợp cùng Mẹ mà thông phần đau khổ với Con Mẹ*, lại xin hợp cùng Con Mẹ mà chia phần khốn cực của Mẹ*. Con lo buồn vì chính tội con đã đóng đanh Chúa Giêsu vào Thánh giá*, và làm cho linh hồn hay thương xót Mẹ phải chịu đau đớn vô ngần*. Con dám cậy vì những sự đau đớn ấy*, mà đến cầu xin Mẹ*. Xin Mẹ ban cho con động lòng ăn năn khóc lóc*, và can đảm mà xa tránh tội lỗi*.

Xin Mẹ hãy vui lòng nhận lời con cầu xin cùng Mẹ trong tuần chín ngày này*.

(Lạy Cha…)

Ngày thứ sáu

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp*, bức chân dung rất cảm động Mẹ dạy cho con biết*: Mẹ đã chịu đau khổ rất nhiều*. Chính vì Mẹ nhân từ và là Mẹ chúng con*, nên sự đau khổ kia đã làm cho Mẹ càng thêm động lòng thương xót nỗi thảm sầu của chúng con*. Lòng thương yêu ấy*, con thấy ở nơi mắt rất lân ái của Mẹ*, vì Mẹ chẳng nhìn Con cực thánh Mẹ*, mà lại đăm đăm chú ý đến con cái khốn cực của Mẹ ở chốn khách đầy này*. Ôi*! Một linh hồn phải gian truân mà gặp kẻ thân ái gánh đỡ phần đau khổ*, thì được sung sướng là dường nào*! Nay tấm lòng thân ái ấy* lại là tấm lòng một người Mẹ*, như Mẹ*, là Đấng rất nhân từ thương xót*, đó là một sự an ủi vô ngần cho chúng con vậy*.

Lạy Mẹ hay yêu mến*, con sấp mình dưới chân Mẹ*, mà trông cậy vững vàng*, không bao giờ Mẹ bỏ con*. Xin Mẹ lắng tai nghe tiếng con khốn khó kêu van*, xin Mẹ phán một lời an ủi linh hồn con*, và ban cho con ơn con cầu xin cùng lòng nhân từ thương xót Mẹ*.

(Lạy Cha…)

Ngày thứ bảy

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp*, con chạy đến cùng Mẹ*, kêu van xin Mẹ*, vì chính Mẹ sẽ nhận lời con*.

Mẹ là Đấng giữ kho Thiên Chúa*, vì thánh ý Chúa đã định*, mọi ơn người ta được đều bởi tay Mẹ ban phát cho*. Bức chân dung Mẹ nhắc con nhớ rằng*; Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu*, là Mẹ sầu bi thống thiết,* và cũng là Mẹ loài người chúng con.* Là Mẹ Chúa Giêsu*, Mẹ được quyền dùng mọi công nghiệp Người*, và khiến Người theo ý Mẹ*. Là Mẹ sầu bi thống thiết*, Mẹ có thể đem những sự khốn cực của Mẹ hợp cùng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu*, mà lập thành kho tàng cứu loài người*. Là Mẹ nhân loại*, Mẹ đã ưng thuận giúp đỡ phù trì chúng con*.

Con tin thật rằng*, linh hồn nào được Mẹ bảo hộ*, thì chẳng phải Chúa ruồng bỏ*, mà cũng không bao giờ phải sa hỏa ngục*. Con lại tin vững vàng*, ai lấy lòng trông cậy kêu van Mẹ*, thì thế nào cũng được Mẹ che chở bênh vực cho*.

Với lòng tin cậy ấy*, con dám chạy đến cùng Mẹ*. Xin Mẹ cho con được lòng trung nghĩa làm tôi Mẹ*. Có thế con mới trông chắc được ơn bền đỗ và được rỗi linh hồn*. Lại xin Mẹ hãy dủ lòng thương*, ban ơn con xin cùng Mẹ trong tuần chín ngày này*.

(Lạy Cha…)

Ngày thứ tám

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp*, khi con suy đến nết hư và sự túng cực con*, và lại nghĩ đến lòng rất nhân lành cùng quyền phép cao cả Mẹ*, thì thấy linh hồn con run sợ*; tội lỗi như con mà dám kêu xin cùng Mẹ thi ân giáng phúc*, thật là một sự quá táo bạo*! Song nhìn bức chân dung êm ái của Mẹ*, thì như con nghe Mẹ phán bảo rằng* “Hỡi con*! Hãy trông cậy*, Mẹ chẳng là Mẹ lân ái ru*? Mẹ chẳng tìm công mà thưởng*, Mẹ chỉ tìm sự gian nan mà cứu giúp*. Tước hiệu “Mẹ Hằng Cứu Giúp” chẳng phải là tỏ ra rằng*: Mẹ phải đỡ đần chúng con trong mọi nỗi khốn khó ru*?”.

Vậy*, thân lạy Thánh Maria*! Nay con đến nài xin lòng nhân từ Mẹ*, con hết sức trông cậy ở lòng khoan dung của Mẹ*. Xin Mẹ che chở con*, xin Mẹ cứu vớt con*, xin Mẹ yên ủi con*.

(Lạy Cha…)

Ngày thứ chín

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp* nay là cuối tuần chín ngày*. Hằng ngày trong tuần này* con đã đến kêu van dưới chân Mẹ*. Hôm nay con còn đến thiết tha kêu van Mẹ hơn mọi lần khác*. Con trông cậy vững vàng Mẹ đã nghe lời con*. Hoặc Mẹ ban ơn con xin*, hoặc Mẹ ban cho con ơn nào quý trọng hơn nữa*. Cậy vì Chúa Giêsu Con Mẹ*, cậy vì sự đau đớn khốn cực Mẹ*, cậy vì lòng nhân từ thương xót Mẹ*, cậy vì tước hiệu “Mẹ Hằng Cứu Giúp”*; con dám mong Mẹ nhận lời con nguyện xin.* Ôi*! Tước hiệu rất khả ái “Mẹ Hằng Cứu Giúp” dễ làm cho con can đảm cầu xin Mẹ*, và như nhắc bảo con rằng*, có thể cậy trông hằng phút trong đời con*, cậy trông khi thiếu thốn*, cậy trông khi gian nan*, cậy trông khi đau khổ*, cậy trông Mẹ ban cho mọi ơn phúc cần liên mãi*.

Lạy Mẹ*, con hết lòng trông cậy Mẹ*, con lại tận tình cảm tạ Mẹ*, vì những ơn Mẹ đã ban*, vì những ơn con đang cầu xin với lòng thương yêu vô cùng của Mẹ*. Con sẽ cầu khẩn Mẹ cho đến hơi thở sau hết*, đợi ngày lên Thiên đàng*, để kính mến*, ngợi khen và cảm tạ Mẹ đời đời vô cùng*. Amen.

(Lạy Cha… )

Lên đầu trang