Kinh Tuần Chín Ngày Khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Tra Cứu
Tổng Hợp Kinh

Ngày thứ nhất

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp*, còn gì thỏa lòng con bằng được đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ*?

Nhìn lên chân dung khả ái của Mẹ*, linh hồn con thêm hăng hái cậy trông*, khác nào con thảo đối với Mẹ hiền vậy*. Con thấy Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc loài người*, và cũng là Chúa Con*, đang ngự trên tay Mẹ*. Người là Đấng phép tắc vô cùng*, là Chúa Tể cầm quyền sinh tử*, là Đấng ban phát mọi ơn lành. Mà Mẹ là Mẹ Người*, hẳn Mẹ có đủ quyền thế mà kêu xin người*, và ép buộc Người chuẩn y lời Mẹ*. Người đã minh chứng*: Người chẳng có thể từ chối Mẹ ơn gì*.

Vậy*, lạy Mẹ Chúa Giêsu*, vì lời Mẹ cầu bầu rất thần thế*, nên con dám nài xin Mẹ*, trong tuần chín ngày này*, ban cho con ơn này… (kể những ơn mình có ý xin)*. Con hết lòng cầu nguyện và vững cậy rằng*: Mẹ sẽ chuyển cầu cho con*.

(Lạy Cha… Kính Mừng… Sáng Danh… Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh)

Ngày thứ hai

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp*, Đức Chúa Giêsu đang run sợ mà Mẹ ẵm trên tay*, chẳng những Mẹ nhận Người là Con Thiên Chúa và là Con Mẹ mà thôi*, mà lại kể như cả loài người đang nép mình vào lòng Mẹ vậy*, vì thánh ý Chúa định*, và bởi lòng lành Mẹ vui nhận*, nên loài người đã trở nên con cái thật của Mẹ*. Mẹ quên sao được những lời mà Đức Chúa Giêsu*, lúc gần tắt hơi trên Thánh giá*, đã lối loài người chúng con cho Mẹ*?

Chúa Giêsu vì kinh khiếp Thánh giá sau này*, đã chạy đến ẩn mình trong tay Mẹ*, nhờ Mẹ phù trì an ủi*, ấy là hết các linh hồn đang đau khổ*, và cũng là linh hồn đau khổ của con*, trong lúc này đang lấy quyền làm con Mẹ*, chạy đến nài xin mẹ dủ lòng thương giúp*.

Lạy Mẹ*, con xin thật thà thưa cùng Mẹ*, con được làm con Mẹ thì phúc cho con là dường nào*! Lòng con mến Mẹ tả sao cho xiết được*! Con cũng đến tỏ bày điều con cầu xin cùng Mẹ* là điều Mẹ đã biết rồi*. Vậy*, lạy Mẹ nhân từ*, xin nhận lời con khẩn nguyện*.

(Lạy Cha…)

Ngày thứ ba

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp*, con rất ước ao ngắm bức chân dung tốt lành của Mẹ*. Mỗi lần con nhìn bức chân dung ấy*, thì như được nghe những lời cao rao phẩm chức cực trọng Mẹ*. Con thấy ghi chép tước hiệu rất hiển vinh của Mẹ là Mẹ Đức Chúa Trời*. Lại thấy Tổng lãnh Thiên thần Gabiriê là Sứ thần Thiên Chúa kính chào Mẹ*: “ Đầy ơn phúc”*, cùng thấy Tổng lãnh Thiên thần Micae làm cho con biết rằng*: Mẹ là Đấng quản đốc các đạo binh thiên quốc*. Tay Mẹ lại đang nắm tay Vua Cả trên hết các vua*! Mọi sự này nhắc cho con biết rằng*: Mẹ là “Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ”*, là Đấng tô điểm vũ trụ,* là Đấng Chúa đã đặt làm Mẹ Ngôi Hai ra đời*. Thật Mẹ là Đấng rất trinh khiết*, rất thánh thiện*, rất lạ lùng*.

Mẹ là vực sâu thẳm chứa đầy sự trọn lành tốt đẹp*, Mẹ là Nữ Vương trời đất*.

Lạy Mẹ rất đáng ngợi khen*, con vui mừng mà tung hô sự thánh đức và hiển vinh Mẹ*! Chức cao trọng Mẹ chẳng những không làm cho con sợ hãi*, mà lại khiến con càng thêm lòng trông cậy hơn nữa*. Chúa đã đặt Mẹ lên ngôi cao như thế*, chỉ vì sự rỗi linh hồn chúng con*; mà Mẹ vui nhận ơn trọng ấy*, cũng là để giúp chúng con lo việc rỗi linh hồn vậy*.

Lạy Mẹ khôn sánh*, con cúi xin Mẹ dùng quyền phép cao cả mà nhận lời con nguyện*.

(Lạy Cha…)

Ngày thứ bốn

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp*, bức chân dung dịu dàng Mẹ làm cho lòng chúng con đau phiền được vui mừng yên ủi*, Mẹ khác nào cây thánh đã trổ một hoa vẹn tuyền*, thơm đủ mọi nhân đức*; ấy là Chúa Giêsu Con Mẹ*. Chính tay Mẹ trao Người cho chúng con*, thì lòng chúng con càng được mến Người cách êm ái hơn nữa*. Ngôi sao sáng trên trán Mẹ chỉ rằng*: Mẹ chính là “Sao Mai” đã báo cho chúng con biết ngày được rỗi*, ngày hưởng hạnh phúc vô cùng*. Mẹ quả là ngôi “Sao Biển”* chiếu sáng tin cậy dẫn lối trong những lúc phong ba mù mịt*.

Lạy Mẹ rất đáng mến*, Mẹ đã làm cho gánh nặng nề bổn phận chúng con trở nên nhẹ nhàng biết bao*, và cho ách Chúa Giêsu ra êm ái dường nào*!

Càng suy nghĩ đến Mẹ*, thì lòng con càng được vui mừng*; đọc tên rất thánh Mẹ*, làm cho linh hồn con đang bối rối liền được bình an*. Xin Mẹ cho con đọc luôn mãi rằng*: Lạy Mẹ rất đáng mến yêu*, con rất kính mến Mẹ*. Cậy nhờ Mẹ*, và hợp cùng Mẹ*, thì con lại được hết lòng kính mến Con cực thánh Mẹ*. Lạy Mẹ là chốn chúng con cậy trông*, xin Mẹ vui lòng nhận lời chúng con khẩn nguyện*.

(Lạy Cha…)

Ngày thứ năm

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp*, con suy ngắm bức chân dung Mẹ*, thì lại được thêm sức cậy trông lòng nhân từ Mẹ*, vì con thấy rõ ràng Mẹ là Mẹ sầu bi thống thiết*. Kìa Chúa Giêsu mà Mẹ đang ẵm trên tay*, là Đấng đã phải chịu đóng đanh trong lòng*, trước khi phải chịu đóng đanh vào Thánh giá*! Người nhìn thấy trước những cực hình sẽ phải chịu thì ra như run sợ*, mà Mẹ cũng một lòng kinh hãi*. Bởi vậy*, Mẹ đã phải rất đau đớn trọn đời*. Những sự thống khổ ấy làm cho con hiểu biết công nghiệp Mẹ rất lớn lao*; Mẹ thật là Đấng hiệp công cứu chuộc loài người*, và rất có quyền thế bầu chữa chúng con*, trước tòa Chúa công thẳng vô cùng*.

Lạy Đức Bà Maria*, con xin hợp cùng Mẹ mà thông phần đau khổ với Con Mẹ*, lại xin hợp cùng Con Mẹ mà chia phần khốn cực của Mẹ*. Con lo buồn vì chính tội con đã đóng đanh Chúa Giêsu vào Thánh giá*, và làm cho linh hồn hay thương xót Mẹ phải chịu đau đớn vô ngần*. Con dám cậy vì những sự đau đớn ấy*, mà đến cầu xin Mẹ*. Xin Mẹ ban cho con động lòng ăn năn khóc lóc*, và can đảm mà xa tránh tội lỗi*.

Xin Mẹ hãy vui lòng nhận lời con cầu xin cùng Mẹ trong tuần chín ngày này*.

(Lạy Cha…)

Ngày thứ sáu

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp*, bức chân dung rất cảm động Mẹ dạy cho con biết*: Mẹ đã chịu đau khổ rất nhiều*. Chính vì Mẹ nhân từ và là Mẹ chúng con*, nên sự đau khổ kia đã làm cho Mẹ càng thêm động lòng thương xót nỗi thảm sầu của chúng con*. Lòng thương yêu ấy*, con thấy ở nơi mắt rất lân ái của Mẹ*, vì Mẹ chẳng nhìn Con cực thánh Mẹ*, mà lại đăm đăm chú ý đến con cái khốn cực của Mẹ ở chốn khách đầy này*. Ôi*! Một linh hồn phải gian truân mà gặp kẻ thân ái gánh đỡ phần đau khổ*, thì được sung sướng là dường nào*! Nay tấm lòng thân ái ấy* lại là tấm lòng một người Mẹ*, như Mẹ*, là Đấng rất nhân từ thương xót*, đó là một sự an ủi vô ngần cho chúng con vậy*.

Lạy Mẹ hay yêu mến*, con sấp mình dưới chân Mẹ*, mà trông cậy vững vàng*, không bao giờ Mẹ bỏ con*. Xin Mẹ lắng tai nghe tiếng con khốn khó kêu van*, xin Mẹ phán một lời an ủi linh hồn con*, và ban cho con ơn con cầu xin cùng lòng nhân từ thương xót Mẹ*.

(Lạy Cha…)

Ngày thứ bảy

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp*, con chạy đến cùng Mẹ*, kêu van xin Mẹ*, vì chính Mẹ sẽ nhận lời con*.

Mẹ là Đấng giữ kho Thiên Chúa*, vì thánh ý Chúa đã định*, mọi ơn người ta được đều bởi tay Mẹ ban phát cho*. Bức chân dung Mẹ nhắc con nhớ rằng*; Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu*, là Mẹ sầu bi thống thiết,* và cũng là Mẹ loài người chúng con.* Là Mẹ Chúa Giêsu*, Mẹ được quyền dùng mọi công nghiệp Người*, và khiến Người theo ý Mẹ*. Là Mẹ sầu bi thống thiết*, Mẹ có thể đem những sự khốn cực của Mẹ hợp cùng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu*, mà lập thành kho tàng cứu loài người*. Là Mẹ nhân loại*, Mẹ đã ưng thuận giúp đỡ phù trì chúng con*.

Con tin thật rằng*, linh hồn nào được Mẹ bảo hộ*, thì chẳng phải Chúa ruồng bỏ*, mà cũng không bao giờ phải sa hỏa ngục*. Con lại tin vững vàng*, ai lấy lòng trông cậy kêu van Mẹ*, thì thế nào cũng được Mẹ che chở bênh vực cho*.

Với lòng tin cậy ấy*, con dám chạy đến cùng Mẹ*. Xin Mẹ cho con được lòng trung nghĩa làm tôi Mẹ*. Có thế con mới trông chắc được ơn bền đỗ và được rỗi linh hồn*. Lại xin Mẹ hãy dủ lòng thương*, ban ơn con xin cùng Mẹ trong tuần chín ngày này*.

(Lạy Cha…)

Ngày thứ tám

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp*, khi con suy đến nết hư và sự túng cực con*, và lại nghĩ đến lòng rất nhân lành cùng quyền phép cao cả Mẹ*, thì thấy linh hồn con run sợ*; tội lỗi như con mà dám kêu xin cùng Mẹ thi ân giáng phúc*, thật là một sự quá táo bạo*! Song nhìn bức chân dung êm ái của Mẹ*, thì như con nghe Mẹ phán bảo rằng* “Hỡi con*! Hãy trông cậy*, Mẹ chẳng là Mẹ lân ái ru*? Mẹ chẳng tìm công mà thưởng*, Mẹ chỉ tìm sự gian nan mà cứu giúp*. Tước hiệu “Mẹ Hằng Cứu Giúp” chẳng phải là tỏ ra rằng*: Mẹ phải đỡ đần chúng con trong mọi nỗi khốn khó ru*?”.

Vậy*, thân lạy Thánh Maria*! Nay con đến nài xin lòng nhân từ Mẹ*, con hết sức trông cậy ở lòng khoan dung của Mẹ*. Xin Mẹ che chở con*, xin Mẹ cứu vớt con*, xin Mẹ yên ủi con*.

(Lạy Cha…)

Ngày thứ chín

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp* nay là cuối tuần chín ngày*. Hằng ngày trong tuần này* con đã đến kêu van dưới chân Mẹ*. Hôm nay con còn đến thiết tha kêu van Mẹ hơn mọi lần khác*. Con trông cậy vững vàng Mẹ đã nghe lời con*. Hoặc Mẹ ban ơn con xin*, hoặc Mẹ ban cho con ơn nào quý trọng hơn nữa*. Cậy vì Chúa Giêsu Con Mẹ*, cậy vì sự đau đớn khốn cực Mẹ*, cậy vì lòng nhân từ thương xót Mẹ*, cậy vì tước hiệu “Mẹ Hằng Cứu Giúp”*; con dám mong Mẹ nhận lời con nguyện xin.* Ôi*! Tước hiệu rất khả ái “Mẹ Hằng Cứu Giúp” dễ làm cho con can đảm cầu xin Mẹ*, và như nhắc bảo con rằng*, có thể cậy trông hằng phút trong đời con*, cậy trông khi thiếu thốn*, cậy trông khi gian nan*, cậy trông khi đau khổ*, cậy trông Mẹ ban cho mọi ơn phúc cần liên mãi*.

Lạy Mẹ*, con hết lòng trông cậy Mẹ*, con lại tận tình cảm tạ Mẹ*, vì những ơn Mẹ đã ban*, vì những ơn con đang cầu xin với lòng thương yêu vô cùng của Mẹ*. Con sẽ cầu khẩn Mẹ cho đến hơi thở sau hết*, đợi ngày lên Thiên đàng*, để kính mến*, ngợi khen và cảm tạ Mẹ đời đời vô cùng*. Amen.

(Lạy Cha… )


Danh Sách Kinh Theo Thứ Tự Bảng Chữ Cái