Kinh Vì Dấu

Tra Cứu
Tổng Hợp Kinh

Lạy Chúa chúng con, vì dấu + Thánh giá, xin chữa + chúng con, cho khỏi + kẻ thù. Nhân danh Cha +, và Con, và Thánh Thần. Amen.


Danh Sách Kinh Theo Thứ Tự Bảng Chữ Cái