Kinh Xin Giúp Đỡ Con

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, tước phẩm Mẹ làm cho con thêm lòng trông cậy là dường nào! Nay con sấp mình xuống dưới chân Mẹ, mà tỏ bày mọi nỗi thiếu thốn khi nay và trong giờ lâm tử, cùng than van xin Mẹ dủ lòng thương giúp và đoái nhận lời con khốn khó kêu xin.

Trong những khi khốn khó ngặt nghèo.

– Xin Mẹ thương giúp đỡ con.

Khi con phải chước cám dỗ cheo leo, để con chống lại được.

– Xin giúp đỡ con.

(Các câu sau cũng thưa như vậy)

Khi con nhỡ sa phạm tội, để con được ăn năn trở lại.

Khi con bị ma quỷ trói buộc, để con gỡ mình thoát khỏi.

Khi con lần lữa ăn năn trở lại, để con được trở lại cho kíp.

Khi con làm nô lệ tính mê xác thịt, để con thắng dẹp cho được.

Khi con bội bạc như người con phung phá, để con khỏi cứng lòng mê theo.

Khi con phạm tội lỗi, để con biết đường trở về cùng Cha.

Khi con chểnh mảng việc lành, để con không bị Chúa ghét bỏ.

Khi con dại dột làm hư các phép thánh, để con được vững lòng xưng tội nên.

Khi con quên nhãng việc chạy đến Mẹ, để con được nhớ mà cầu xin Mẹ ngay.

Khi con giãn lòng làm tôi yêu mến Mẹ, để con lại được thêm lòng sốt sắng.

Khi con làm việc khó là xưng tội, để con làm được cho sớm và cho nên.

Khi con chịu ơn rất thánh là chịu lễ, để con dọn mình xứng đáng.

Cho con làm nên mọi việc đạo, nhất là cầu nguyện và suy ngắm.

Cho con được giữ hoặc chuộc lại đức trinh khiết.

Cho con được lòng khiêm nhường.

Cho con được kính mến Chúa hết lòng.

Cho con được hoàn toàn tuân hành theo thánh ý Chúa.

Cho con được bền đỗ làm các việc bậc mình.

Khi con lâm bệnh phần xác mà linh hồn sờn lòng.

Khi con phải sầu khổ.

Khi con gặp sự khó bởi người ta.

Khi Chúa định cho con phải nuốt đắng ngậm cay.

Khi Chúa để cho con phải tai bay vạ gió.

Khi trong gia đình có kẻ làm con phải buồn rầu.

Khi con phải người ta khinh bỉ làm khốn.

Để con biết đỡ đần mọi kẻ thân thuộc.

Để con biết cứu linh hồn nơi luyện ngục.

Để con chuyên lo giúp việc linh hồn người ta.

Để con được ơn bền đỗ đến cùng.

Để con hằng nhớ mà xin ơn bền đỗ này.

Khi con đã thập tử nhất sinh.

Chính giờ lâm tử.

Cho con khỏi sa chước cám dỗ trước và khi hấp hối.

Khi linh hồn con ra khỏi xác.

Khi con đến trước tòa Chúa phán xét.

Khi con ở nơi luyện ngục.

Cho con được ngợi khen lòng lân ái Chúa trên thiên đàng.

Cho con được làm tôi yêu mến và cầu xin Mẹ luôn luôn.

Cho con được kính mến Đức Chúa Giêsu.

Cho con được đưa nhiều người về đàng yêu mến làm tôi Mẹ.

– Xin Mẹ hãy thương giúp đỡ con.

Lạy Đức Bà Hằng Cứu Giúp, xin cầu cho con.

– Đáng chịu lấy những ơn Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện

Lạy Đức Bà Maria, Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp, cho được giục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con nài xin Mẹ dủ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội, khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy Mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ. Con tin rằng, con siêng năng chạy đến cùng Mẹ, thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này, là ơn siêng năng cầu xin Mẹ, và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo, để Mẹ nghe lời con hằng cầu xin, mà hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng.

Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin Mẹ ban phúc lành cho con, và cầu bầu cho con khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Lên đầu trang