Kinh Xin Ơn Chịu Lễ Hàng Ngày

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu rất nhân lành vô cùng, Chúa xuống thế lập công cho mọi người được sống phần linh hồn, Chúa lại lập phép Mình Thánh là lấy chính mình Chúa làm thuốc chữa tật bệnh thiêng liêng, cùng làm của ăn hằng ngày, để nuôi nấng thêm sức cho sự sống ấy được vững bền và tấn tới trong linh hồn mãi mãi.

Nay chúng con sấp mình xin Chúa, vì lòng thương, đổ ơn Đức Chúa Thánh Thần xuống cho đầy rẫy lòng mọi người; một là cho kẻ khốn nạn đang mắc tội nặng đã mất sự sống phần linh hồn, được ăn năn trở lại cùng Chúa, và được sự sống cực trọng ấy như trước; hai là cho kẻ lành kẻ có nghĩa cùng Chúa, thêm lòng sốt mến mà dọn mình chịu lễ mọi ngày, khi có thể chịu được, để những kẻ ấy, hằng ngày hằng nhờ Mình Thánh Chúa giúp sức, thì được chừa mọi tội mọn thường phạm mọi ngày, được giữ nghĩa cùng Chúa cho vững vàng, được lòng thanh sạch, lòng kính mến Chúa một ngày một hơn ở đời này, lại đời sau được sống thanh nhàn vui vẻ vô cùng. Amen.

Scroll to Top