Thánh Hóa Ngày Sống

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

Khi vừa thức dậy sáng ngày,

Đừng nghĩ dông dài, đừng nghĩ vẩn vơ.

Nâng lòng, nhớ Chúa nhân từ,

Tạ ơn Chúa đã hộ phù đêm qua.

Hiến dâng Chúa xác hồn ta,

Việc làm, ngày sống cùng là khổ đau.

Gia đình toàn thể họp nhau,

Đọc kinh sốt sáng, nguyện cầu ơn trên.

Quyết tâm xa tránh tội liên,

Yêu người, mến Chúa, cậy tin dồi dào.

Trong khi làm việc cần lao,

Làm vì danh Chúa, nâng cao tâm hồn.

Gặp cơn gian khổ, đau buồn,

Kiên tâm nhẫn nại, quyết không phàn nàn.

Trước và sau các bữa ăn,

Không quyên làm dấu, tạ ơn, nguyện cầu.

Nhỡ ra phạm tội cách nào,

Kịp thời thống hối, kêu cầu Chúa tha.

Khi ai làm mất lòng ta,

Sẵn sàng chịu nhục, thứ tha dịu hiền.

Khi cơn cám dỗ nổi lên,

Phải chống trả liền, xin Chúa giúp ta.

Sau một ngày sống trôi qua,

Trước khi đi ngủ, cả nhà đọc kinh

Xét mình, thống hối chân thành,

Lần hạt, kính Mẹ khiết trinh, nhân từ.

Nguyện xin Đức Mẹ hộ phù,

Đoàn con khi sống vào giờ lâm chung.

Lên đầu trang