Thánh Vịnh Sám Hối

Danh sách kinh
Tra cứu kinh
Danh sách kinh
Tra cứu kinh

Danh sách kinh

Tra cứu

(có thể thay Kinh Ăn Năn Tội)

Chúa ôi, thương xót con cùng,

Tùy theo lượng Chúa khoan hồng từ bi.

Tội con, xin Chúa xóa đi,

Tùy theo lòng Chúa muôn bề xót thương.

Bởi vì con biết tỏ tường,

Tội con trước mặt rõ ràng thường xuyên.

Tội con phạm đến Chúa liên,

Con làm sự dữ trước thiên nhan Người.

Con mắc tội lúc còn thai,

Mẹ con mang tội những ngày thai sinh.

Xin dùng hương thảo tẩy thanh,

Để con hơn tuyết sạch tinh, trắng ngần.

Để con nghe biết hỷ hoan,

Để dúm xương tàn, con cũng vui luôn.

Xin quay mặt khỏi tội con,

Vết nhơ, tội lỗi tâm hồn, xóa cho.

Tạo cho con tâm tư thanh tịnh,

Một tinh thần vững mạnh, canh tân.

Đừng xua con khỏi thiên nhan,

Thánh Linh của Chúa luôn ban, đừng rời.

Bồi hoàn lại niềm vui ơn cứu độ,

Nâng tinh thần, rộng mở hăng say.

Để con chỉ bảo đường ngay,

Cho người tội lỗi sớm quay trở về.

Lạy Thiên Chúa từ bi cứu độ,

Miệng môi con, xin mở, Chúa ơi.

Để con công bố những lời,

Ngợi khen Thiên Chúa muôn đời công minh.

Scroll to Top