Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Kinh Thánh là một bộ môn thuộc lĩnh vực Thần học Kinh Thánh với mục đích giải nghĩa, làm sáng tỏ các cuốn sách thuộc Kinh Thánh dựa trên quan điểm thần học Ki-tô Giáo.

Trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo, có rất nhiều tác phẩm thuộc bộ môn này đã ra đời mà có lẽ nổi tiếng và phổ biến hơn cả là cuốn Chú Giải Kinh Thánh của linh mục, học giả Công Giáo người Anh George Leo Haydock (1774-1849). Nó thực chất là phần chú thích cho bộ Kinh Thánh Doway-Rheims của những người Công Giáo Anh trong thời kỳ sóng gió của lịch sử, khi họ phải kiên cường bảo vệ đức tin của mình trước những cuộc tấn công từ phía Tin Lành và Anh Giáo. Cuốn sách là sự tổng hợp kiến thức của tác giả dựa trên các tác phẩm cùng loại từ thời các Giáo Phụ và được bổ sung, phát triển rất công phu. Lượng kiến thức mà cuốn sách này truyền tải đến người đọc là chính xác và vừa đủ.

Chú Giải Kinh Thánh Công Giáo - Goerge Leo Haydock

Để phục vụ nhu cầu tìm hiểu Kinh Thánh của đông đảo anh chị em cũng như tránh những lối giải thích tai hại của các trào lưu lạc giáo, trong chuyên mục này, chúng tôi xin lược dịch tác phẩm kể trên.

Chú Giải Kinh Thánh Tân Ước – Mục Lục

01. Chú giải Tin Mừng Mát-thêu
02. Chú giải Tin Mừng Mác-cô
03. Chú giải Tin Mừng Lu-ca
04. Chú giải Tin Mừng Gio-an
05. Chú giải Sách Công Vụ Tông Đồ
06. Chú giải Thư gửi tín hữu Rô-ma
07. Chú giải Thư 1 gửi tín hữu Cô-rin-tô
08. Chú giải Thư 2 gửi tín hữu Cô-rin-tô
09. Chú giải Thư gửi tín hữu Ga-lát
10. Chú giải Thư gửi tín hữu Ê-phê-xô
11. Chú giải Thư gửi tín hữu Phi-líp-phê
12. Chú giải Thư gửi tín hữu Cô-lô-xê
13. Chú giải Thư 1 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca
14. Chú giải Thư 2 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca
15. Chú giải Thư 1 gửi ông Ti-mô-thê
16. Chú giải Thư 2 gửi ông Ti-mô-thê
17. Chú giải Thư gửi ông Ti-tô
18. Chú giải Thư gửi ông Phi-lê-môn
19. Chú giải Thư gửi tín hữu Do-thái
20. Chú giải Thư của Thánh Gia-cô-bê
21. Chú giải Thư 1 của Thánh Phê-rô
22. Chú giải Thư 2 của Thánh Phê-rô
23. Chú giải Thư 1 của Thánh Gio-an
24. Chú giải Thư 2 của Thánh Gio-an
25. Chú giải Thư 3 của Thánh Gio-an
26. Chú giải Thư của Thánh Giu-đa
27. Chú giải Sách Khải Huyền

Các tác giả

Ngoài các ghi chú bổ sung của bản thân, tác phẩm này được cha Haydock xây dựng dựa trên kiến thức tham khảo, trích dẫn từ tác phẩm của các tác giả sau:

A. – Các ghi chú bổ sung của cha Haydock.
B. – Richard Bristow (1538–1581) – Nhà tranh luận Công Giáo, Học giả Kinh Thánh, người Anh.
C. – Antoine Augustin Calmet (1672-1757) – Tu sĩ Dòng Biển Đức (OSB), người Pháp.
Ch. – Richard Challoner (1691–1781) – Giám mục hiệu tòa Doberus, Đại diện Tông Tòa (Vicar) giáo khu Luân Đôn, người Anh.
D. – Jean-Baptiste Du Hamel (1624-1706) – Linh mục Công Giáo, Nhà khoa học, người Pháp.
E. – Willem Hessels van Est (1542-1613) – Nhà thần học Công Giáo, người Hà Lan.
J. – Cornelius Jansen (1510-1576) – Giám mục Ghent, Nhà chú giải Kinh Thánh, người Hà Lan.
M. – Giovanni Stefano Menochio (1575-1655) – Linh mục Dòng Tên, Học giả Kinh Thánh, người Ý.
Po. – Matthew Poole (1624-1679) – Nhà thần học, Nhà chú giải Kinh Thánh, người Anh.
P. – Charles Walmesley (1722-1797) bút danh Signor Pastorino / Pastorini – Tu sĩ Dòng Biển Đức (OSB), Giám mục hiệu tòa Rama, Đại diện Tông Tòa (Vicar) giáo khu Tây Anh, người Anh.
T. – Jacobus Tirinus (1580-1636) – Linh mục Dòng Tên, Học giả Kinh Thánh, người Bỉ.
V. – Henri-François de Vence (1676-1749) – Linh mục, học giả Kinh Thánh, người Pháp.
W. – John Worthington (1618–1671) – Viện sĩ, người Anh.
Wi. – Robert Witham (1667–1738) – Linh mục Công Giáo, Học giả Kinh Thánh, người Anh.