Chúa Nhật I Mùa Chay – 26/02/2023

Lời Chúa – Mt 4,1-11:

Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. Bấy giờ, tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!” Nhưng Người đáp: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”

Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.”

Đức Giê-su đáp: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”

Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.” Đức Giê-su liền nói: “Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”

Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

Suy niệm:

Phạm tội không thuộc về phận người, nhưng bị cám dỗ thì làm người ai cũng phải chịu. Cả Đức Giê-su, Con Thiên Chúa làm người, cũng chịu cám dỗ. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy cơn cám dỗ đầu tiên của Ngài. Nhưng Tin Mừng Mát-thêu cho thấy Ngài còn gặp nhiều cám dỗ khác. Đám đông cám dỗ Ngài làm một dấu lạ từ trời (Mt 16,1). Chính Ngài thấy mình bị cám dỗ lùi bước trong Vườn Dầu (Mt 26,39.42), hay có những kẻ cám dỗ Ngài xuống khỏi thập giá (Mt 27,39-44). Có khi Xa-tan cám dỗ ngọt ngào qua anh môn đệ Phê-rô (Mt 16,21-23). Đức Giê-su đã thắng mọi cơn cám dỗ trong đời chỉ vì Ngài biết mình là Con, luôn muốn làm điều đẹp ý Cha.

Đức Giê-su đã không biến cục đá thành bánh, dù Ngài rất đói. Sau này, Ngài cũng không bao giờ làm phép lạ để nuôi mình. Ngài từng chấp nhận đói và khát như các môn đệ. Đức Giê-su cũng không liều lĩnh lao mình vào chỗ hiểm nguy, rồi đòi Thiên Chúa phải bảo vệ mạng sống của mình. Khi bị đe dọa, nhiều lần Ngài đã lánh đi, vì biết giờ của Ngài chưa đến. Đức Giê-su đã từ chối mọi vinh quang và quyền lực trần thế mà quỷ bày ra trước mắt Ngài với lời mời mọc đầy hứa hẹn. Ngài từ chối sấp mình bái lạy Xa-tan, vì Ngài chỉ muốn thờ phượng Cha mà thôi.

Con rắn ranh ma đã cám dỗ bà E-và ăn trái cấm. Bà đã trò chuyện với con rắn, đã nhìn, đã thèm, và đã bất tuân, rồi lôi kéo cả A-đam cùng sa ngã (St 3). Khi đi trong hoang địa, dân Do-thái xưa cũng đã chịu cám dỗ. Họ đã kêu ca về chuyện bánh ăn, nước uống, đã thách thức Đức Chúa ở Mê-ri-ba, ở Ma-xa (Xh 17,1-7), và đã sụp xuống để lạy con bê được đúc bằng vàng của họ (Xh 32). Đức Giê-su đã cứu nhân loại bằng sự vâng phục của người Con. Ngài cho chúng ta niềm hy vọng khi sống trên đời. Đường đời nào cũng nhiều cám dỗ, thử thách, chông gai. Con người nhiều khi thấy mình bất lực, yếu đuối, mong manh. Nhưng nhờ ơn Chúa, thắng được cám dỗ là điều có thể.

Chúng ta cần học cách thắng cơn cám dỗ của Đức Giê-su. Ngài chỉ thắng các cơn cám dỗ sau khi đã ăn chay 40 đêm ngày. Ăn chay làm con người yếu mệt, nhưng cũng làm con người thêm nhẹ nhàng và mạnh mẽ. Hoang địa là nơi có cả Cha, Con và Thánh Thần, vì chính Thần Khí đưa Ngài vào đây để gặp Cha trước khi lên đường. Hoang địa là nơi Đức Giê-su ở một mình, gặp gỡ Cha, cầu nguyện và được Cha định hướng cho bước đường sứ vụ sắp tới. Nhờ biết được kế hoạch của Cha, Ngài nhận ra ngay mưu mô của quỷ, khi nó đưa ra những đề nghị nham hiểm ẩn dưới lớp áo hiền lành. Đức Giê-su đã thắng ba cơn cám dỗ nhờ trưng ra ba câu Lời Chúa. Lời Chúa đủ sức mạnh để làm câm miệng Xa-tan và bắt nó rút lui.

Cái bi đát và cao cả của phận người là luôn bị cám dỗ, vì “Quỷ dữ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1 Pr 5,8). Chẳng nên giả vờ là mình ít khi bị cám dỗ. Cũng chẳng nên giấu kín những cám dỗ của mình. Mùa Chay là thời gian “bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng”. Chỉ mong chúng ta biết ăn chay, cầu nguyện và đọc Lời Chúa như Đức Giê-su, để chiến thắng được những cám dỗ khó nhận ra mỗi ngày.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top