Chúa Nhật II Mùa Vọng – 10/12/2023

Lời Chúa – Mc 1,1-8:

Khởi đầu Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa:

Trong sách ngôn sứ I-sai-a có chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

Đúng theo lời đó, ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan.

Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.”

Suy niệm:

Ðể chuẩn bị cho Con của Ngài đến trần gian, Thiên Chúa cần nhiều người dọn đường trong dòng lịch sử. Người nổi bật nhất là ông Gio-an. Gio-an là nhịp cầu để Ðức Ki-tô đến gặp dân Ngài và để dân Ngài đón nhận Ðức Ki-tô cứu thế. Ông đã quen biết cả đôi bên và ông hạnh phúc được làm người phù rể cho đám cưới giữa Ðức Ki-tô và dân được tuyển chọn. Thời nào Thiên Chúa cũng cần những sứ giả, những người dọn đường, những Gio-an mới. Ðó là sự khiêm tốn muôn thuở của Thiên Chúa, Ngài chẳng bao giờ đường đột đến với con người. Hôm nay, Ðức Ki-tô muốn đi vào thế giới của bạn: đất nước, gia đình, trường học, nơi làm việc, bạn bè,… Ngài cần bạn làm người giới thiệu. Nhờ bạn, Tin Mừng được khởi đầu nơi một ai đó, như xưa Tin Mừng đã được khởi đầu nhờ Gio-an.

Chúng ta cần ngắm nhìn lối sống của Gio-an. Ông sống độc thân trong hoang địa, ăn châu chấu và mật ong rừng, mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da. Lối sống khắc khổ ấy đã trở nên một dấu hỏi. Gio-an đã chọn lối sống phù hợp với lời ông giảng. Khi ông kêu gọi mọi người dọn tâm hồn để đón Ðấng quyền thế hơn ông, thì chính ông đã sống như con đường thẳng. Khi ông mời gọi người ta sám hối, thì chính đời ông đã mang nét sám hối rồi. Bởi thế, tiếng gọi của ông có sức thu hút mãnh liệt. Biết bao người từ khắp nơi kéo đến với ông, để khiêm tốn thú tội và chịu phép rửa, nhằm chuẩn bị đón Ðấng Mê-si-a sắp đến.

Gio-an luôn ý thức mình là người dọn đường, sửa một con đường thẳng cho Đấng đến sau. Khi ông được nổi tiếng trong cả nước, Gio-an vẫn chưa bao giờ mất đi lòng khiêm nhượng. Ông vẫn coi mình không đáng cởi quai dép cho Đấng ấy. Ông coi phép rửa của ông chỉ là phép rửa trong nước, còn Phép rửa của Đấng ấy là phép rửa trong Thánh Thần. Rõ ràng, có một khoảng cách nghìn trùng giữa ông với Đấng ấy. Sự thánh thiện của Gio-an nằm ở chỗ ông không tìm mình, không để cái tôi của mình át cái tôi của Đấng Mê-si-a.

Hôm nay, chúng ta không thể vào hoang địa như Gio-an, cũng không thể ăn mặc như ông, nhưng chắc chắn, để làm chứng cho Ðức Ki-tô hôm nay, chúng ta không thể sống y như mọi người. Lắm khi chúng ta phải từ khước một cuộc sống dễ dãi, tiện nghi, thoải mái, để tìm kiếm một cái gì sâu xa hơn, ý nghĩa hơn. Không phải chúng ta thích lập dị, nhưng ơn gọi Ki-tô hữu đòi chúng ta dám lội ngược dòng với thế gian, dám sống một cách khác thường trong chính cuộc sống bình thường của ta.

Làm sao chúng ta có sức thu hút như Gio-an để đưa con người hôm nay đến gặp Chúa? Chúng ta phải thay đổi lối sống của mình như thế nào, để người ta tin được lời chúng ta rao giảng? Ðức Ki-tô hôm nay vẫn cần những người dọn đường tuyệt vời như Gio-an.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lên đầu trang