Chúa Nhật II Thường Niên – 14/01/2024

Lời Chúa – Ga 1,35-42:

Khi ấy, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.

Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: “Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô).

Suy niệm:

Các Sách Tin Mừng Nhất Lãm đều kể chuyện Đức Giê-su kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên, gồm hai cặp anh em ruột. Để đáp lại, họ phải bỏ nghề đánh cá, bỏ lưới và thuyền, bỏ cha mẹ, bỏ gia đình thân yêu. Đó là những điều cao quý và thân thương đối với họ. Họ chấp nhận bỏ để theo Đức Giê-su, bước vào cuộc sống mới bấp bênh hơn, phiêu lưu hơn. Bài Tin Mừng hôm nay cũng kể chuyện Đức Giê-su kêu gọi các môn đệ đầu tiên (Ga 1,35-51). Dù không thấy nói đến chuyện họ bỏ gia đình hay nghề nghiệp, nhưng hai môn đệ đầu tiên đã phải bỏ một điều khác. Họ đã bỏ vị thầy cũ của họ là Gio-an Tẩy giả để đi theo vị thầy mới là Đức Giê-su.

Con đường đến với Thầy Giê-su gồm nhiều bước. Các bước này xâu thành một chuỗi, gắn kết với nhau. Bước trước chuẩn bị cho bước sau. Bước sau lại chuẩn bị cho bước kế tiếp. Lỡ một bước là làm hỏng cả hành trình, vì mỗi bước đều có tầm quan trọng như nhau. Hai môn đệ của Gio-an Tẩy giả đã mở lòng để dấn bước. Và Đức Giê-su cũng mở lòng để mời gọi hai ông.

Như một sự tình cờ, Đức Giê-su đi ngang qua chỗ Gio-an và hai môn đệ của ông đang đứng. Bước một bắt đầu bằng lời giới thiệu của Gio-an. Lời này không dễ hiểu: “Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1,36). Trước đây, Gio-an đã từng làm chứng: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29). Dù chưa hiểu tại sao thầy mình gọi vị này là Chiên Thiên Chúa, nhưng hai môn đệ vẫn nghe và tin vào lời của thầy. Họ đã đáp lại bằng hành động đi theo Đức Giê-su: đó là bước hai. Đi theo có thể coi là bắt đầu hành trình làm môn đệ. Đức Giê-su đi trước, hai môn đệ đi sau (Ga 1,37). Không rõ họ đi như vậy bao lâu, chẳng ai nói một câu. Hai ông ngần ngại, nhút nhát không dám lên tiếng trước. Đức Giê-su có biết rằng hai người này đang đi theo mình không, hay đơn giản chỉ là tình cờ đi chung đường? Có. Ngài biết rõ hai ông cố ý đi theo mình. Và Ngài đã quay lại, đã nói câu nói đầu tiên: “Các anh tìm gì thế?” Đây là bước thứ ba, bước của Đức Giê-su (Ga 1,38). Các anh theo tôi để tìm gì? Các anh nghĩ tôi có thể cho cái gì? Câu hỏi của Đức Giê-su bắt người ta đi vào lòng mình để nhận ra đâu là khao khát sâu thẳm của trái tim.

Đức Giê-su đã mở lời, bắt đầu cuộc đối thoại. Câu hỏi của Ngài đã được trả lời bằng một câu hỏi khác: “Thưa Ráp-bi, Thầy ở đâu?” (Ga 1,38): đó là bước thứ tư, biểu lộ lòng khao khát. Chúng con muốn biết nhà của Thầy, muốn thăm nhà Thầy. Muốn biết nhà Thầy, vì chúng con muốn biết chính Thầy. Muốn biết rõ một người thì chỉ mong đến nhà người ấy. “Các anh hãy đến mà xem”: đó là bước thứ năm (Ga 1,39). Lời mời của Đức Giê-su đáp lại lòng mong mỏi của họ. Ngài mời họ đến nhà để vén mở cho họ thấy thế giới của mình. Hai ông vui sướng đáp lại ngay, đó là bước thứ sáu (Ga 1,39). Họ đã đến, đã xem thấy nơi ở và đã ở lại với Đức Giê-su. Có thể họ đã ở lại cả đêm để trò chuyện với vị Thầy mới. Ngây ngất và hạnh phúc như người khám phá ra kho tàng, An-rê nhận ra vị Thầy này chính là Đấng Mê-si-a (Ga 1,41).

Bao giờ cũng cần những người giới thiệu như Gio-an Tẩy giả. Và bao giờ cũng cần những người giới thiệu như An-rê. An-rê đã hưởng niềm vui quá lớn đến độ, vào hôm sau, ông đã lập tức đi tìm người em là Si-môn (Ga 1,41-42), rối rít khoe với em về khám phá mới, và không cần nhiều bước, ông dẫn em đến ngay với Đức Giê-su. Phi-líp-phê cũng sẽ giới thiệu Đức Giê-su cho Na-tha-na-en (Ga 1,45). Chuyện giới thiệu Đức Giê-su sẽ còn kéo dài đến tận thế. Nói chung, rao giảng Tin Mừng là tiếp tục giới thiệu. Không ai có thể giới thiệu Đức Giê-su nếu đã không đích thân gặp Ngài và tin Ngài. Không ai thực sự gặp Đức Giê-su và tin Ngài mà lại không muốn giới thiệu Ngài cho người khác.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top