Chúa Nhật III Mùa Vọng – 11/12/2022

Lời Chúa – Mt 11,2-11:

Ông Gio-an lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” Đức Giê-su trả lời: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”

Họ đi rồi, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến.

“Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.”

Suy niệm:

“Anh em ra xem gì trong hoang địa?” Ðức Giê-su đã ba lần đặt câu hỏi như thế. Hẳn không phải để xem một cây sậy bị gió lay, vì Gio-an chẳng phải là người dễ lung lay, khuất phục. Cũng không phải để xem người mặc lụa là gấm vóc, vì Gio-an chỉ có áo lông lạc đà và dây lưng da. Nhưng để gặp một vị ngôn sứ cao trọng hơn cả, vì ông ở đỉnh cao kết thúc Cựu Ước, đồng thời ông là người giới thiệu Ðức Ki-tô cho dân Ít-ra-en. Ðối với ông, Ðức Ki-tô là Ðấng mạnh mẽ. Ngài đến sau ông, nhưng mạnh hơn ông (x. Mt 3,11). Ngài như người cầm rìu chặt mọi cây không sinh trái và quăng vào lửa (x. Mt 3,10). Ngài còn như người cầm nia sàng sảy (x. Mt 3,12), thóc lép thì cho vào lửa, thóc mẩy thì thu vào kho. Ngài sẽ thanh tẩy trong Thánh Thần và lửa (x. Mt 3,11). Quả thực Ngài là vị thẩm phán đáng sợ. Ngài trừng phạt tội nhân bằng ngọn lửa không hề tắt.

Khi ở tù, Gio-an vẫn nghe biết các việc Ðức Giê-su làm. Thật chẳng có gì giống với những điều ông đã loan báo. Ngỡ ngàng, hoang mang, ông sai môn đệ đến gặp Ngài. Ðức Giê-su kín đáo cho thấy Ngài thật là Ðức Ki-tô, vì Ngài làm ứng nghiệm những lời ngôn sứ I-sai-a loan báo. Ngài không phải là một Mê-si-a đoán phạt, báo thù, nhưng là một Mê-si-a xót thương cúi xuống người đau khổ. Gio-an đứng trước một thách đố. Ông có chịu đổi quan niệm của mình về Ðấng Mê-si-a không? Nếu không đổi, ông chẳng thể nào đón nhận Ðức Giê-su, Ðấng mà ông đã giới thiệu là Ki-tô, là Mê-si-a.

“Phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.” Phê-rô cũng đã vấp ngã sau khi tuyên xưng đức tin. Ông không thể nào chấp nhận một Ðấng Mê-si-a chịu đau khổ. Giô-na cũng nổi giận, vì Thiên Chúa không phạt dân Ni-ni-vê như lời ông loan báo (x. Ga 3,4; 4,1). Như thế, cả Giô-na, Gio-an, hay Phê-rô đều phải mở ra để đón lấy Thiên Chúa bất ngờ. Ngài không như điều ta tưởng, thậm chí có khi Ngài ngược với điều ta rao giảng. Gio-an đã vượt qua chính mình khi nói: “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3,30). Ông đã giới thiệu môn đệ và dân chúng đến với Ðức Giê-su. Nhưng ông còn phải vượt qua chính mình một lần nữa, khi chấp nhận thanh lọc cái nhìn của mình về Ðấng Mê-si-a.

Mùa Vọng là thời gian chờ đợi Chúa đến. Ta nghĩ Chúa đến một cách ồn ào, oai phong lẫm liệt, thì Ngài lại đến cách âm thầm lặng lẽ. Ta tưởng Chúa đến qua những đại lộ thênh thang, thì Ngài lại đến qua ngõ hẹp tăm tối. Ta chờ Ngài những câu trả lời, còn Ngài lại đặt câu hỏi! Xin cho chúng ta đừng đi tìm Ngài, khi Ngài đang ở kề bên.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top