Chúa Nhật III Thường Niên – 21/01/2024

Lời Chúa – Mc 1,14-20:

Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

Suy niệm:

Bốn anh thanh niên có gia đình, có nghề nghiệp, lại được Ðức Giê-su mời gọi theo Ngài, bỏ lại tất cả. Chắc chắn họ không phải là những người nhẹ dạ. Họ đã từng quen biết Thầy Giê-su và kính nể Ngài. Ðến lúc nào đó, khi được Ngài hoàn toàn chinh phục, họ đã sẵn sàng ra đi, nhẹ tênh.

Nhiều người nghĩ rằng đoạn Tin Mừng này nói về ơn gọi đi tu của các linh mục, tu sĩ. Thật ra, đây là đoạn Tin Mừng nói về ơn gọi của từng Ki-tô hữu chúng ta, Chúa Giê-su vẫn đi ngang qua đời ta mỗi ngày, như xưa Ngài đã đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê. Ngài thấy ta như Ngài đã thấy bốn môn đệ. Ngài thấy ta trước khi ta thấy Ngài. Cái nhìn của Ngài không làm ta bị tê liệt, vì Ngài chấp nhận trọn vẹn con người của ta. Cả những yếu đuối và tội lỗi cũng được Ngài đón nhận. Hạnh phúc thay người được thấy Thiên Chúa. Nhưng hơn nữa, hạnh phúc thay người được Thiên Chúa thấy.

Lúc Ngài thấy ta thì ta vẫn không hay biết. Ta vẫn mải mê quăng chài hay vá lưới. Ta vẫn tất bật với những lo toan đời thường, hay đang miệt mài theo đuổi một ước mơ. Chính lúc đó, chính lúc ta tưởng mình quá ư ổn định và đời mình đã được định hướng quá rõ ràng, thì tiếng gọi của Ngài vang lên, mạnh mẽ, dứt khoát. Hãy theo tôi! Mọi người Ki-tô hữu đều được mời gọi đi theo Chúa Giê-su. Ngài không mời ta đi theo một lý tưởng hay một ý thức hệ. Ngài mời ta đi theo chính con người Ngài, gắn bó với Ngài, nhận Ngài là nền tảng và chóp đỉnh của cuộc sống.

Tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người. Con người là điều ta phải quan tâm, vì đó là mối quan tâm lớn nhất của Chúa Giê-su. Theo Ngài là chia sẻ với Ngài cùng một sứ mạng, là thao thức và đồng cam cộng khổ với Ngài trong công việc cứu độ toàn thế giới. Chúa Giê-su mời ta dấn thân vào cuộc đổi đời, mời ta định hướng lại theo những giá trị mới. Như thế là chấp nhận đổ vỡ, đoạn tuyệt. Bốn môn đệ đầu tiên đã bỏ lại biển cả và những người thân yêu. Người cha của Gia-cô-bê và Gio-an sẽ sống thế nào? Người vợ của Phê-rô sẽ có ai để nương tựa? Hai mái nhà nay vắng bóng những người đàn ông!

Hôm nay, Chúa Giê-su vẫn cần bạn, vì bạn là Ki-tô hữu. Ngài vẫn thấy bạn và mời gọi bạn đáp lại mỗi ngày. Cần trầm lắng mới nghe được tiếng thì thầm của Chúa. Bạn có thể sống như một giáo dân bình thường, lo xây dựng gia đình, sự nghiệp, tương lai. Nhưng bạn phải sẵn sàng từ bỏ nếu Chúa muốn, nghĩa là chọn Chúa, đặt Chúa lên trên mọi giá trị.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lên đầu trang