Chúa Nhật IV Thường Niên – 28/01/2024

Lời Chúa – Mc 1,21-28:

Ngay ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.

Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!” Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

Suy niệm:

Có quỷ không? Quỷ bởi đâu mà ra? Quỷ có đáng sợ không? Đây là những câu hỏi mà các Ki-tô hữu thường đặt ra. Sách Giáo lý Công giáo cho ta câu trả lời (số 2538). Quỷ vốn là những thụ tạo tốt đẹp do Thiên Chúa dựng nên. Sau khi phạm tội bất phục tùng, các thiên thần trở thành quỷ. Quỷ luôn chống lại Thiên Chúa và cám dỗ con người xa Chúa. Quỷ vừa ranh ma vừa lắm quyền năng. Nhưng may thay, Thiên Chúa lại mạnh hơn quỷ gấp bội. Từ nay cho đến tận thế, cuộc chiến giữa hai bên vẫn kéo dài. Thiên Chúa là Đấng có thể thắng quỷ và bảo vệ chúng ta.

Tin Mừng Mác-cô hay kể chuyện những người bị quỷ ám được Đức Giê-su chữa lành (Mc 1,21-28; 5,1-20; 7,24-30; 9,17-29). Trong tất cả những chuyện này, quỷ luôn được gọi là thần ô uế. Nó nhập vào con người, làm con người nhơ nhớp, mất tự do và biến con người thành con rối trong tay nó. Người bị quỷ nhập phải sống trong đau khổ (Mc 5,3-5; 9,32). Đối với Đức Giê-su, trừ quỷ đơn giản là đuổi nó ra, vĩnh viễn không cho nó còn quyền gì trên con người. Sau khi được trừ quỷ, người đó có lại sự bình an và trở lại cuộc sống bình thường (Mc 5,15; 7,30; 9,27).

Có người nghĩ rằng người bị quỷ ám chẳng qua là người mắc bệnh tâm thần, vì dấu hiệu bên ngoài của đôi bên không khác nhau là mấy. Nhưng Đức Giê-su đã thực sự đuổi thần ô uế ra khỏi con người. Thần này không chịu ra khỏi căn nhà nó đã chiếm. Chỉ Đấng có sức mạnh vượt trội mới tống được nó ra. Đức Giê-su không trừ quỷ chỉ nhằm mục đích chữa bệnh. Ngài trừ quỷ để làm chứng về lời mình loan báo: “Nước Thiên Chúa đã đến gần” (Mc 1,15). Sự sụp đổ của nước của quỷ vương Bê-en-dê-bun (Mc 3,22) là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Nước Thiên Chúa đang đến. Đức Giê-su đã thắng Xa-tan cám dỗ Ngài ở hoang địa (Mc 1,13). Các sứ vụ sau này của Ngài sẽ kéo dài chiến thắng đó.

Phép lạ đầu tiên của Tin Mừng Mác-cô là phép lạ trừ quỷ. Phép lạ này xảy ra vào ngày sa-bát nơi hội đường Ca-phác-na-um. Đức Giê-su được ông trưởng hội đường mời đọc Sách Thánh, và sau đó, Ngài đứng giải thích đoạn sách vừa đọc. Thính giả sững sờ vì Ngài dạy như người tự mình có uy quyền, khác hẳn với lối dạy của các kinh sư, vì các kinh sư thường dựa vào uy thế của truyền thống. Lời giảng dạy của Ngài đã làm thần ô uế khiếp sợ. Nó biết Đức Giê-su là ai, là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Sự thánh thiện của Ngài đối nghịch với sự ô uế của nó. Dù Đức Giê-su chưa ra tay, nó đã thấy mình bị đe dọa. Cả nó và đồng bọn đều khiếp run: “Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao?” (Mc 1,24). Đức Giê-su đã dạy bằng lời đầy uy quyền, Ngài cũng trừ quỷ bằng một lời: “Xuất ra khỏi người này!” Thần ô uế thét to và xuất ra một cách khó khăn, vì nó không hề muốn bị trục xuất khỏi nơi êm ấm. Lời của Đức Giê-su bắt các thần ô uế phải vâng lệnh.

Người Công Giáo hay nghe người ta bàn tán về chuyện bùa ngải, thư ếm, bói toán, lên đồng, cầu cơ, hay chuyện vong hồn nhập, khuấy phá người sống. Giáo lý Công giáo chỉ khẳng định quỷ là có thật. Nước của Xa-tan cũng có thật và đang hoành hành trên địa cầu. Đức Giê-su đã từng bị nó cám dỗ và đã đối mặt với nó. Trong Kinh Lạy Cha, Ngài dạy ta: “xin cứu chúng con khỏi Ác thần”. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhiều lần nhắc đến tên nó. Mỗi giáo phận có một vị được giao nhiệm vụ trừ quỷ. Chúng ta không hoảng hốt vì đôi khi bị quỷ tấn công. Chỉ mong chúng ta giữ lời đã hứa khi chịu Phép Rửa: “từ bỏ Xa-tan và những việc làm của nó” và vững tin vào Đấng mạnh hơn quỷ là Đấng Thánh mang tên Giê-su.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top