CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI – 04/06/2023

Lời Chúa – Ga 3,16-18:

Khi ấy, Chúa Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.”

Suy niệm:

Có một điều thường khiến các bạn trẻ băn khoăn, đó là làm sao để nhận ra một tình yêu chân thực, làm sao để không bị lóa mắt bởi những ảo ảnh, không bị lừa dối bởi những điều ngọt ngào, để rồi vỡ mộng. Bài Tin Mừng hôm nay gợi cho ta một số tiêu chuẩn, khi mời ta nhìn vào tình yêu của Thiên Chúa.

Tình yêu chân thực là tình yêu trao hiến: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một…” Không phải chỉ là trao một quà tặng hay một cái gì ở ngoài mình, nhưng là trao đi một điều thiết thân và quý báu. Điều quý báu nhất của Thiên Chúa Cha là người Con Một của Ngài, Đức Giê-su Ki-tô. Khi trao cho chúng ta Đấng bị treo trên thập giá, Thiên Chúa đã trao cho ta chính bản thân Ngài. Ngài chấp nhận Con Ngài phải chết để nhân loại được sống.

Tình yêu chân thực chẳng hề biết giữ lại cho mình. Tình yêu chân thực là tình yêu chia sẻ, tình yêu mưu tìm hạnh phúc cho người mình yêu: “… để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” Sự sống muôn đời đã bắt đầu từ đời này. Được sống là được đưa vào thế giới thần linh, được chia sẻ hạnh phúc của Ba Ngôi Thiên Chúa. Thiên Chúa không muốn cho ai phải trầm luân đời đời. Nếu có ai hư mất hay bị luận phạt, thì đó không phải là vì Thiên Chúa độc ác, nhưng chỉ vì Ngài tôn trọng sự tự do của con người. Con người có thể tin hay từ chối, có thể mở ra hay khép lại trước sự sống được trao ban.

Thánh Gio-an đã dám định nghĩa Thiên Chúa là Tình Yêu. Một Tình Yêu chia sẻ chan hòa giữa Ba Ngôi: Cha trao tất cả cho con, Con dâng tất cả cho Cha. Thánh Thần là sự thông hiệp giữa Cha và Con. Một Tình Yêu tràn ngập cả vũ trụ: Thiên Chúa là Tình Yêu sáng tạo, khi Ngài dựng nên con người theo hình ảnh Ngài; Ngài là Tình Yêu cứu độ, khi Ngài muốn thứ tha cho ta qua Đức Giê-su; Ngài là Tình Yêu thánh hóa, khi Ngài muốn ban cho ta sức sống mới trong Thánh Thần.

Chúng ta sẽ mãi mãi xa lạ với Thiên Chúa, nếu chúng ta xa lạ với tình yêu. “Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa” (1 Ga 4,8). Ai không ở lại trong tình yêu, thì cũng không ở lại trong Thiên Chúa (x. 1 Ga 4,16). Ước gì đời ta được tưới gội bởi Tình yêu, để mọi việc chúng ta làm đều bắt nguồn từ Tình yêu và quy hướng về Tình yêu. Ước gì chúng ta làm chứng về Thiên Chúa Tình yêu bằng một đời sống trao hiến và chia sẻ.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top