Chúa Nhật. Lễ Hiển Linh – 08/01/2024

Lời Chúa – Mt 2,1-12:

Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: “Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”

Bấy giờ, vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ, ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

Suy niệm:

Lễ Hiển Linh là lễ Thiên Chúa giới thiệu Con Một của Ngài cho dân ngoại và cho cả nhân loại. Như thánh Mác-xi-mô, viện phụ, nhận xét: “Người tỏ mình ra theo tầm mức lãnh hội của kẻ đón nhận… Người thích ứng với khả năng tiếp nhận của họ.” Khi muốn giới thiệu Con của Ngài cho các mục đồng, những người ít học, đơn sơ, hèn mọn, Thiên Chúa đã cho một vị thiên sứ đến gặp họ, để báo tin Đấng Ki-tô mới được sinh ra, như trẻ thơ nằm trong máng cỏ (Lc 2,1-20). Nhưng Thiên Chúa không chỉ tỏ mình cho mục đồng, Ngài còn muốn tỏ mình cho dân ngoại, cho những người giàu có, khôn ngoan, học thức, có địa vị. Cả những người này cũng có chỗ trong trái tim Thiên Chúa.

Lễ Hiển Linh hôm nay, Thiên Chúa giới thiệu Con của Ngài cho những nhà chiêm tinh thuộc vùng Ba-tư hay Ba-by-lon. Dựa theo lễ vật của họ, hẳn họ phải là người giàu có. Dựa theo khả năng nhìn bầu trời, họ phải là những người có kiến thức thiên văn. Họ có thể là những tư tế hay cố vấn cho nhà vua. Hơn nữa, họ không phải là người Do-thái. Thiên Chúa muốn dân ngoại cũng nhận biết Con của Ngài.

Nhưng Thiên Chúa tỏ mình bằng những cách khác nhau. Vì họ chuyên nghiên cứu các vì sao, nên Thiên Chúa muốn dùng bầu trời mà trò chuyện với họ. Ngài đã cho xuất hiện một ngôi sao, không hẳn là sáng rực rỡ, nhưng là ngôi sao rất lạ, khiến họ bị thu hút mãnh liệt và lôi kéo họ lên đường. Nhìn ngôi sao lạ xuất hiện, họ tin có một vị Vua mới sinh. đó là vị Vua Mê-si-a người Do-thái đang mong đợi, cũng là vị Vua cho cả thế giới. Vì thế, họ háo hức lên đường đi đến nước Ít-ra-en, chỉ mong được gặp và bái yết vị Tân Vương. Chắc hẳn họ đã đi cả ngàn cây số, ngược sông Êu-phrát, rồi vòng xuống để đến Giê-ru-sa-lem. Sau đó, theo sự chỉ dẫn của Hê-rô-đê, họ lại đi Bê-lem, quá vui khi được bái lạy và dâng lễ vật cho Con Trẻ. Thiên Chúa đã nói với họ qua một ngôi sao, thì nay lại nói trong một giấc mơ. Ngài nhắc họ đừng gặp Hê-rô-đê, nhưng đi đường khác mà về.

Thánh Mát-thêu đã kể cho người Do-thái thời của ngài một câu chuyện đẹp và ý nghĩa. Họ hiểu ngay lời sấm của ông Bi-lơ-am đã được ứng nghiệm. Nhà chiêm tinh ngoại giáo này đã thấy: “một vì sao xuất hiện từ Gia-cóp” (Ds 24,17). Bây giờ, vì sao ấy đã xuất hiện rồi. Vì sao ấy chính là Đức Giê-su, Đấng Mê-si-a, Vua hoàn vũ.

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô khuyên chúng ta làm hang đá. Ngài nhắc chúng ta đặt tượng “Ba Vua” nơi hang đá. Ở đó, cần treo một ngôi sao chỉ đường. Ta không được quên vai trò của ngôi sao nơi máng cỏ, bởi lẽ con người hôm nay vẫn cần ánh sao để gặp Chúa. Đó không hẳn là ánh sao lạ xuất hiện trên bầu trời, nhưng là “sao mai mọc lên trong tâm hồn anh em” (2 Pr 1,19). Đức Giê-su đã tự nhận mình là Sao Mai sáng ngời (Kh 22,16). Chính Ngài sẽ ban cho chúng ta Sao Mai ấy (Kh 2,28). Mừng lễ Hiển Linh không thể không nghĩ đến các vì sao, và ý thức mình chính là một vì sao cần tỏa sáng (Pl 2,15).

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top