Chúa Nhật V Phục Sinh – 15/05/2022

Lời Chúa – Ga 13,31-33a.34-35:

Khi Giu-đa ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giê-su nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.”

Suy niệm:

Khi Giu-đa bỏ phòng tiệc đi ra thì trời đã tối (Ga 13,30). Trong phòng chỉ còn Đức Giê-su và các môn đệ. Ngài gọi họ là “những người con bé nhỏ” (Ga 13,33). Đức Giê-su biết đã đến giờ Ngài về với Chúa Cha, giờ Ngài tôn vinh Cha bằng cái chết trên thập giá. Nhưng đây cũng là giờ Cha tôn vinh Ngài, cho Ngài được phục sinh và đưa vào vinh quang. Khi biết mình sắp chia tay các môn đệ, Đức Giê-su muốn để lại cho họ những điều tâm huyết. Ngài lo cho sự sống của nhóm môn đệ Ngài yêu. Ngài nói: “Như Thầy đã yêu mến anh em, anh em hãy yêu mến nhau” (Ga 13,34). Rõ ràng, Đức Giê-su quan tâm đến tình bạn nơi họ.

Yêu mến nhau trở nên điều răn mới. Mới vì đây là điều răn tình yêu giữa các môn đệ, chứ không phải giữa những người thân cận hay kẻ thù. Mới vì Đức Giê-su đòi môn đệ phải yêu nhau theo mẫu gương của Thầy, yêu như Thầy đã yêu. Không phải là yêu người thân cận như yêu chính mình, nhưng phải yêu như chính Thầy đã yêu (x. Lv 19,18). Trong bầu khí của cuộc chia ly, Đức Giê-su đã yêu các môn đệ đến cùng (Ga 13,1). “Đến cùng” cả trong cường độ lẫn thời gian. Ngài yêu họ ở mức độ cao nhất: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng vì bạn hữu của mình (Ga 15,13). Tình yêu này được tỏ bày trên thập giá. Tình yêu hy hiến sẽ kéo dài đến vĩnh cửu.

Cộng đoàn các môn đệ là cộng đoàn của tình yêu (agapê). Tình yêu ấy bắt nguồn từ tình yêu Thầy Giê-su dành cho họ. Tình yêu là nét đặc trưng của nhóm môn đệ. Chỉ cần thấy anh em yêu mến nhau, người ta biết anh em là môn đệ của Thầy (Ga 13,35). Trong một thế giới còn nhiều hận thù tranh chấp, tình yêu giữa các môn đệ nổi bật như một điểm sáng. Khi thấy hình ảnh môn đệ yêu thương nhau, người ta sẽ nhận ra chính Chúa.

Tình yêu được thể hiện bằng hành động phục vụ. Cộng đoàn yêu nhau là cộng đoàn phục vụ nhau. Thầy Giê-su đã cúi xuống rửa chân cho các ông và cho Giu-đa. Ngài nói: “Như Thầy đã làm cho anh em, anh em cũng hãy làm như vậy… Anh em cũng phải rửa chân cho nhau (Ga 13,14-15). Cộng đoàn yêu thương nhau là cộng đoàn hiệp nhất. Có nhiều đe dọa sẽ xảy đến cho đàn chiên, nhưng Đức Giê-su đặc biệt xin Cha cho họ ơn hiệp nhất. Ngài xin Cha cho các môn đệ nên một, nhờ đó “thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai Con” (Ga 17,23).

Yêu thương, phục vụ và hiệp nhất trong cộng đoàn tín hữu là điều quan trọng, làm cho lời giảng trở nên đáng tin. Đời thường của người Ki-tô hữu có tính truyền giáo. Chính đời sống trong nhóm, trong gia đình hay giáo xứ lại là những dấu hiệu loan báo Tin Mừng cách hữu hiệu. Người ta nhận ra chúng ta là môn đệ Chúa không chỉ nhờ đeo thánh giá hay làm dấu trước khi ăn, hay qua những sinh hoạt hoành tráng bên ngoài, nhưng nhờ những dấu hiệu nhỏ bé của yêu thương. Làm sao chúng ta tìm ra những cách thức mới hấp dẫn hơn, để người ta dễ nhận ra Chúa hơn. Hiệp hành là con đường Giáo Hội hôm nay phải đi để cho thế giới thấy khuôn mặt của Chúa.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top