Chúa Nhật VI Phục Sinh – 14/05/2023

Lời Chúa – Ga 14,15-21:

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”

Suy niệm:

Khi yêu nhau người ta thường muốn ở gần nhau, ở bên nhau, ở cùng nhau, ở với nhau. Được ở với người mình yêu là một hạnh phúc lớn. Thiên Chúa đã muốn ở với nhân loại nơi Đức Giê-su, Ngài là Đấng là Em-ma-nu-en, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi chia tay các môn đệ sau phục sinh, Đức Giê-su nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Thật ra, Ngài còn muốn ở với họ sau tận thế nữa: “Con muốn rằng Con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với Con” (Ga 17,24). Thầy Giê-su có một ước mơ của những người yêu nhau: “Thầy ở đâu, anh em cũng sẽ ở đó” (Ga 14,4; 12,26). Vì yêu, Thầy Giê-su không hề muốn xa các học trò của mình. Ngài muốn ở với họ trong nhà Cha mãi mãi.

Bài Tin Mừng Gio-an còn nói đến giới từ “ở trong”. Giới từ này nói lên tương quan mật thiết giữa Thầy và trò: “Anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em” (Ga 14,20). Nó cũng được dùng để nói lên tương quan giữa Cha và Thầy: “Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy” (Ga 14,11; 17,21). Bao giờ cũng cần hai chiều để thành một tương quan trọn vẹn. Khi các môn đệ yêu thương nhau, họ sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy (Ga 15,10). Khi các môn đệ lãnh nhận bí tích Thánh Thể, họ được ở lại trong Thầy: “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, Và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,56).

Khi Đức Giê-su về nhà Cha qua con đường thập giá, Ngài hứa xin Cha ban cho các môn đệ Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ này sẽ ở với họ mãi mãi, ở lại bên họ và sẽ ở trong họ (Ga 14,16-17). Ở với, ở bên, ở trong vẫn là những giới từ quen thuộc cho thấy sự gần gũi, thân thiết giữa Đấng Bảo Trợ với các môn đệ. Họ có thể thấy Ngài, biết Ngài, và đón nhận Ngài vào cuộc đời họ để được Ngài dẫn đi. Sự trống vắng do Đức Giê-su để lại khi Ngài về với Cha nay được lấp đầy. Các môn đệ không phải là những đứa trẻ mồ côi, nhưng họ thấy mình đầy tràn sự hiện diện của một Đấng Bảo Trợ khác. Khi ở trong Đấng Bảo Trợ này, họ thấy mình ở trong Thầy Giê-su.

Bài Tin Mừng hôm nay được đọc vào gần cuối mùa Phục sinh. Những lời Đức Giê-su nói trước khi về với Cha đã được ứng nghiệm. “Thầy đến với anh em… Anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ sống” (Ga 14,18-19). Đức Giê-su phục sinh đã đến với các môn đệ và họ đã thấy Ngài. Ngài đã trao cho họ Thánh Thần là hơi thở sự sống thần linh. Chúng ta mong mình có thể nói được như thánh Phao-lô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Ga 2,20). Ước gì chúng ta là những người yêu mến Thầy, giữ lời Thầy, nhờ đó được Cha và Thầy yêu mến (Ga 14,21).

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top