Chúa Nhật VII Phục Sinh – 21/05/2023

Lời Chúa – Ga 17,1-11a:

Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô.

Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con.

Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.”

Suy niệm:

Trong các sách Tin Mừng Nhất Lãm, trước khi bị bắt, Đức Giê-su đã cầu nguyện trong xao xuyến ở núi Cây Dầu. Còn trong Tin Mừng Gio-an, Ngài đã cầu nguyện trước khi đến đó. Hôm nay, Giáo hội bắt đầu cho ta nghe lời nguyện long trọng này mà Ngài dâng lên Chúa Cha, trước mặt các môn đệ trong bữa Tiệc ly. Đức Giê-su không một chút xao xuyến trước cái chết gần kề. Cả các môn đệ cũng như được nâng lên một tầm cao mới.

Đức Giê-su vẫn bắt đầu lời nguyện bằng tiếng Áp-ba quen thuộc. Ngài như muốn tóm kết công việc Cha giao phó, đó là việc tôn vinh Cha qua cuộc sống trên trần gian này (c. 4). Bây giờ, đã đến giờ Ngài về với Cha, nên Ngài nài xin: “Xin Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha” (c. 1). Cái chết tự hạ trên thập giá là cử chỉ vâng phục vì yêu thương của Con, là cử chỉ cao nhất của Con nhằm tôn vinh Cha. Nhưng tất cả không ngừng lại với thập giá, vì Cha sẽ tôn vinh Con qua sự phục sinh vinh hiển. Đức Giê-su được trao quyền năng trên mọi người (c. 2). Ngài có thể ban sự sống đời đời cho những ai nhận biết Cha và Con là người được Cha sai (c. 3). Lời nguyện của Đức Giê-su đặc biệt hướng về các môn đệ mà Ngài coi là quà tặng quý giá của Cha cho đời mình. Nhiều lần Ngài nhấn mạnh họ là quà tặng (cc. 2.6.7.9). Đức Giê-su đã từng coi các môn đệ là những kẻ thuộc về Ngài (Ga 13,1), nhưng Ngài lại không phủ nhận việc họ là người thuộc về Cha (cc. 6.9).

Môn đệ thật là của chung giữa Cha và Con (c. 10). Họ là những người được Cha chọn từ thế gian (c.6). tuy họ vẫn ở trong thế gian (c. 11). Trong giây phút sắp đến cùng Cha, sắp được hưởng vinh quang bên Cha, Đức Giê-su dâng lời cầu nguyện cho họ (c. 9), những người còn phải chịu nhiều gian nan thử thách ở đời. Khi còn sống với họ, Ngài đã cho họ biết Danh Cha (c. 6), Ngài còn ban cho họ lời mà Ngài đã nhận từ Cha. Khi đón nhận những lời ấy, họ biết Ngài từ Cha mà đến và tin Ngài là người Cha sai (c. 8).

Hãy đi vào tâm tình yêu thương của Thầy Giê-su đối với các môn đệ. Hãy nghe lời cầu nguyện của Ngài cho chúng ta. Hôm nay, Đức Giê-su vẫn tiếp tục lời cầu nguyện tha thiết ấy.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lên đầu trang