Chúa Nhật XII Thường Niên – 25/06/2023

Lời Chúa – Mt 10,26-33:

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.

“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”

Suy niệm:

Trong thời đại tự do tôn giáo được đề cao, chưa bao giờ Ki-tô giáo lại bị bách hại nhiều như thời nay. Đức Phan-xi-cô dám nói Giáo hội thời nay bị bách hại hơn thời kỳ đầu. Các Ki-tô hữu bị thù ghét và làm hại vì chính đức tin của họ. Có nhiều hình thức bách hại khác nhau. Có khi là đóng cửa hay tấn công, đốt phá các nhà thờ, bắt gỡ xuống những thánh giá trên cao. Có khi là làm cho người Ki-tô hữu không còn đất sống, bị phân biệt đối xử, đành phải trốn quê hương mà đi. Có khi Ki-tô giáo bị coi là sản phẩm của thực dân ngoại lai, là thành phần đe dọa an ninh của quốc gia dân tộc. Trong năm 2015, có hơn bảy ngàn Ki-tô hữu bị giết, và gần hai ngàn năm trăm nhà thờ bị tấn công. Tại Pháp, vào tháng 7-2016, cha Jacques Hamel bị hai người dùng dao đâm chết khi đang dâng Thánh Lễ tại họ đạo của mình.

Ở nhiều nơi trên thế giới, truyền giáo giữa thanh thiên bạch nhật vẫn còn là một điều bị cấm đoán, rao giảng công khai trên mái nhà là chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Đức Giê-su kêu gọi các Ki-tô hữu đừng sợ. Cứ nói ra những điều mình đã được Thầy dạy dỗ trong nhà, cứ công bố những gì mình đã nghe Thầy nhỏ to chia sẻ. Sớm muộn sẽ đến ngày những điều còn ẩn khuất được lộ ra, những bí mật được vén mở cho người ta biết. Đức Giê-su còn chỉ cho ta biết ai là người mà ta phải sợ. Không phải là người chỉ lấy được mạng sống của thân xác, nhưng là Đấng có quyền trên cả hồn lẫn xác, cả đời này lẫn đời sau.

Nhưng Đấng đáng sợ lại là Đấng đáng yêu, vì Đấng ấy là Người Cha giàu tình thương với mọi loài thụ tạo, cả những thụ tạo bé bỏng và tầm thường như loài chim sẻ. Hai con chỉ đáng một hào, làm cả ngày mua được ba mươi hai con. “Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em.” Trên đầu mỗi người có bao nhiêu sợi tóc, chẳng ai biết. Vậy mà Cha biết, vì Ngài đã đếm từng sợi tóc trên đầu chúng ta. Vì Cha quý những thụ tạo tầm thường bé nhỏ, nên chúng ta biết mình có chỗ đặc biệt trong trái tim Thiên Chúa và được Cha trân quý hơn chim sẻ bội phần. Khi tin vào Người Cha ấy, chúng ta được giải phóng khỏi nỗi sợ. Cái chết đời này chẳng có nghĩa gì so với cuộc sống vĩnh cửu đời sau, nên người Ki-tô hữu ca hát an vui ngay giữa nơi hành hình.

Nơi hành hình là nơi làm chứng trước mặt mọi người về Đức Giê-su. Có những người sợ khi phải nhận mình thuộc về Đức Giê-su. Phê-rô đã chối không biết Thầy Giê-su, không thuộc nhóm của Thầy. Ông sợ những liên lụy có thể khiến ông gặp rắc rối. Nhìn nhận hay từ chối có tương quan thân thiết với Ngài, điều đó ảnh hưởng đến vận mệnh vĩnh hằng của từng người. Ai nhìn nhận Đức Giê-su sẽ được Ngài nhìn nhận trước mặt Chúa Cha và Chúa Cha sẽ nhận người đó vào Nước của Cha trên trời.

Nói chung, chẳng có ai theo Thầy Giê-su mà lại được yên ổn, vì chính đời Thầy đã kết thúc một cách rất không yên. Nhưng theo Thầy là bình yên đón nhận thân phận của Thầy. Không phải chỉ rao giảng về Thầy, mà còn phải sống lời rao giảng đó. Không phải chỉ công khai tuyên xưng Thầy trên mái nhà, nhưng còn để cho tinh thần của Thầy thấm vào toàn bộ cuộc sống. Mong rằng chẳng có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lên đầu trang