Chúa Nhật XXXIV Thường Niên – 20/11/2022

CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ, lễ trọng

Lời Chúa – Lc 23,35-43:

Sau khi đóng đinh Ðức Giê-su vào thập giá, dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!” Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi!” Phía trên đầu Người, có bản án viết: “Đây là vua người Do-thái.”

Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!” Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”

Suy niệm:

“Ðáng lẽ tôi đã được rửa tội từ lâu, nhưng vì vấn đề gia đình và làng xóm, nên chưa được. Dù vậy, tôi rất ư là Ki-tô hữu.” Ðó là lời của nhạc sĩ Văn Cao trong một cuộc gặp gỡ riêng tư năm 1990. Cụ đã sung sướng khoe với mọi người như thế và thẳng thắn nhìn nhận: “Chúng tôi đã được đào tạo, nhờ đức tin và âm nhạc Ki-tô Giáo.” “Chúng tôi” ở đây muốn ám chỉ giới trí thức và văn nghệ sĩ thế hệ của cụ. Ðức tin đã thấm vào con người tài hoa ấy và làm sản sinh những tác phẩm bất hủ. “Nếu tôi không hiểu A-lê-lui-a là gì, thì đã chẳng có bài “Làng tôi”, cụ bảo vậy. Chẳng ai ngờ Văn Cao lại là con người say mê Giê-su, mà là Giê-su trên thánh giá. Từ năm 1954, cụ vẫn treo một thánh giá trước mặt. Giê-su trần trụi, Giê-su không còn gì. Nhưng đối với Văn Cao, có ai hơn Giê-su?

Bài Tin Mừng trong lễ Chúa Giê-su Vua vũ trụ lại đưa ta về với Chúa Giê-su trên thập giá. Chẳng lúc nào Chúa làm vua rõ bằng lúc này. “Ðây là vua người Do-thái”, tấm bảng ghi như thế. Nhưng kiểu làm vua của Ngài thật khác thường. Không có vương miện, chỉ có vòng gai. Không có cẩm bào, chỉ có trần trụi nhơ nhuốc. Không có câu tán tụng, chỉ có lời nhạo báng khinh chê. Bị treo trên thập giá, Ðức Giê-su nghe những lời mời mọc, ngọt ngào và tinh vi như các cơn cám dỗ buổi đầu. “Nếu ông là Ðức Ki-tô thì hãy cứu lấy mình. Hãy xuống khỏi thập giá” (Mt 27,40). Cứu lấy mình là điều Ngài chẳng hề nghĩ đến. Chính vì Ngài thật là Con của Cha, nên Ngài không tự ý xuống khỏi thập giá, như xưa Ngài đã từ chối nhảy xuống từ nóc Ðền Thờ.

Ðức Giê-su không muốn chúng ta tin Ngài vì những màn trình diễn ngoạn mục. Ngài muốn chúng ta tin, vì Ngài đã buông mình cho Cha, đón nhận cái chết với niềm vâng phục tín thác. Chính vào lúc hấp hối, mọi sự tưởng như sụp đổ, vị Vua bị đóng đinh lại hé lộ vương quyền của mình cho anh trộm lành có lòng thống hối, tin tưởng. “Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Ðàng.” Như thế, kẻ gian phi lại là người đầu tiên được ơn cứu độ nhờ cái chết thập giá của Ðức Giê-su.

Mừng lễ Chúa Giê-su Ki-tô Vua vũ trụ, chúng ta muốn khước từ những thần tượng giả mạo, muốn để Ngài làm vua của vũ trụ lòng mình. Chúng ta muốn đưa Ngài đi vào mọi lãnh vực cuộc sống: văn chương, khoa học, nghệ thuật, kinh tế, chính trị, xã hội,… Cần có đức tin mạnh mẽ mới thấy Chúa Giê-su vẫn không ngừng lôi kéo cả thế giới về với Ngài bằng trăm ngàn nẻo đường bất ngờ, trong đó, có nẻo đường của cụ Văn Cao và anh trộm lành.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top