Chương 1. Cử hành Bí tích Thánh Thể (Điều 899)

Điều 899

§1. Việc cử hành bí tích Thánh Thể là hành động của chính Đức Ki-tô và Giáo Hội, trong đó Chúa Ki-tô, qua thừa tác vụ của tư tế, hiện diện cách bản thể dưới hình bánh và rượu, dâng mình cho Thiên Chúa Cha và tự hiến mình làm của ăn thiêng liêng cho các tín hữu được kết hợp với lễ tế của Ngài.

§2. Trong bữa tiệc Thánh Thể, đoàn dân Chúa được triệu tập thành cộng đoàn dưới sự chủ tọa của Giám mục hay của linh mục dưới quyền ngài, các vị này hành động với tư cách là chính Đức Ki-tô, và tất cả mọi tín hữu hiện diện ở đó, dù là giáo sĩ hay giáo dân, đều góp phần tích cực tham dự, mỗi người theo thể thức riêng của mình, tùy theo sự khác biệt về cấp bậc và chức năng phụng vụ.

§3. Việc cử hành bí tích Thánh Thể phải được tổ chức thế nào để cho mọi người tham dự đều nhận được ở đó những kết quả dồi dào, như Chúa Ki-tô mong muốn khi thiết lập Hiến Tế Thánh Thể.