Đề mục 1. Thừa tác vụ lời Chúa (Điều 756 – 761)

Điều 756

§1. Trong những gì liên quan đến Giáo Hội phổ quát, nhiệm vụ loan báo Tin Mừng chủ yếu được ủy thác cho Đức Giáo Hoàng Rô-ma và Giám mục đoàn.

§2. Trong những gì liên quan đến Giáo Hội địa phương đã được trao phó cho mình, mỗi Giám mục thi hành nhiệm vụ ấy trong Giáo Hội địa phương với tư cách là vị điều hành toàn bộ thừa tác vụ Lời Chúa, nhưng đôi khi một số Giám mục cùng nhau thi hành nhiệm vụ ấy cho nhiều giáo phận cùng một lúc, chiếu theo quy tắc của luật.

Điều 757

Việc loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa thuộc về riêng các linh mục, với tư cách là cộng sự viên của các Giám Mục; chủ yếu là các cha sở và các linh mục khác đã nhận lãnh việc coi sóc các linh hồn đều buộc phải giữ bổn phận này đối với đoàn dân đã được trao phó cho mình; các phó tế cũng phục vụ dân Chúa bằng thừa tác vụ Lời Chúa trong sự hiệp thông với Giám mục và linh mục đoàn của ngài.

Điều 758

Các thành viên của các tu hội thánh hiến làm chứng cho Tin Mừng bằng một thể thức riêng, do việc được thánh hiến cho Thiên Chúa, và họ phải được Giám mục chọn làm người trợ giúp theo thể thức thích hợp để loan báo Tin Mừng.

Điều 759

Do bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, giáo dân là những chứng nhân của sứ điệp Tin Mừng bằng lời nói và bằng gương sáng đời sống Ki-tô Giáo; họ cũng có thể được mời gọi cộng tác với Giám mục và các linh mục trong việc thi hành thừa tác vụ Lời Chúa.

Điều 760

Mầu nhiệm Đức Ki-tô phải được trình bày cách nguyên vẹn và trung thành trong thừa tác vụ Lời Chúa, và thừa tác vụ Lời Chúa phải dựa trên Thánh Kinh, Thánh Truyền, phụng vụ, huấn quyền và đời sống của Giáo Hội. Để loan báo học thuyết Ki-tô Giáo, người ta phải dùng những phương tiện khác nhau sẵn có, trước hết việc giảng thuyết và huấn giáo luôn chiếm vị trí chủ yếu, tiếp đến là việc giảng dạy giáo lý trong các trường học, trong các học viện, trong các buổi thuyết trình và các cuộc hội họp dưới mọi hình thức, cũng như việc phổ biến giáo lý bằng những bản tuyên ngôn công khai do quyền bính hợp pháp thực hiện qua báo chí và các phương tiện truyền thông xã hội vào dịp xảy ra một biến cố nào đó.