Đề mục 4. Tội phạm ngụy tạo (Điều 1390 – 1391)

Điều 1390

§1. Người nào cáo gian một cha giải tội với Bề Trên trong Giáo Hội về tội phạm được nói đến ở điều 1387, thì bị vạ cấm chế tiền kết, và nếu người ấy là giáo sĩ, thì còn bị vạ huyền chức nữa.

§2. Người nào cáo gian với Bề Trên trong Giáo Hội về một tội phạm nào khác, hoặc làm hại thanh danh của tha nhân bằng cách nào khác, thì có thể phải chịu một hình phạt thích đáng, kể cả bị phạt vạ.

§3. Người vu khống cũng có thể bị cưỡng bức phải bồi thường tương xứng.

Điều 1391

Những người sau đây có thể phải chịu một hình phạt thích đáng, tùy theo mức độ nghiêm trọng của tội phạm:

người giả mạo một công văn của Giáo Hội, hay sửa đổi, thủ tiêu, cất giấu một tài liệu chính thức, hoặc sử dụng một tài liệu giả mạo hay đã bị sửa đổi;

người sử dụng một tài liệu khác, giả mạo hoặc đã bị sửa đổi, trong một sự việc thuộc Giáo Hội;

người khẳng định một điều ngụy tạo trong một công văn thuộc Giáo Hội.