Bài 10. Chúa Giê-su sống ẩn dật

I. LỜI CHÚA

Chúa Giê-su theo cha mẹ trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài, ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta (Lc 2,51-52).

II. TRÌNH BÀY

Khi nghe tin Hê-rô-đê qua đời, thánh Giu-se và Đức Mẹ đưa Chúa Giê-su trở về Palestine lập cư ở Na-da-rét.

1. Gia đình thánh tại Na-da-rét

Đây là một gia đình nghèo: thánh Giu-se, người gìn giữ Đấng Cứu Thế, làm nghề thợ mộc. Mẹ Ma-ri-a lo việc nội trợ. Chúa Giê-su lớn lên trong cảnh đơn nghèo, được giáo dục như các trẻ cùng trang lứa, nhất là học hỏi Thánh Kinh. Người học nghề thợ mộc với thánh Giu-se. Người có tâm hồn yêu thiên nhiên, yêu quê hương, yêu cuộc sống, thích quan sát sinh hoạt hàng ngày. Những bài giảng sau này, nhất là các dụ ngôn, chứng tỏ Chúa Giê-su có tâm hồn đáng quý như thế.

2. Có biến cố nào nên ghi nhớ trong thời gian này không?

Thưa có, biến cố Chúa Giê-su ở lại Giê-ru-sa-lem. Năm ấy, lúc 12 tuổi, Chúa Giê-su theo thánh Giu-se và Đức Ma-ri-a lên Đền thờ mừng lễ Vượt qua. Những ngày lễ hội bế mạc, ai nấy trở về nhà mình. Phần thánh Giu-se và Đức Ma-ri-a, sau một ngày đường, các Ngài chợt nhận ra không thấy Chúa Giê-su đâu, hoảng hốt hỏi han hết toán này đến toán khác mà không thấy, đành phải trở lại Đền thờ. Hai ông bà thấy Chúa Giê-su ngồi nói chuyện với đông đảo các thầy luật sĩ. Vừa mừng vừa cảm động, Đức Mẹ nói với Chúa Giê-su rằng: “Con ơi, sao con làm khổ cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đã phải cực lòng tìm con.” Chúa Giê-su trả lời: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” (Lc 2,48-49).

Lúc đó, hai ông bà chưa hiểu được câu trả lời bí nhiệm này.

Thế rồi, Chúa Giê-su theo cha mẹ trở về Na-da-rét. Người hằng vâng phục Đức Mẹ và thánh Giu-se.

3. Cuộc sống âm thầm của Thánh gia thất dạy ta điều gì?

Dạy ta nhiều điều, chẳng hạn: dạy ta biết yêu quý đời sống bình dị, đơn giản, dạy ta yêu lao động, mến chuộng đời sống gia đình, dạy ta chu toàn bổn phận đối với cha mẹ, đối với Thiên Chúa,…

Tóm lại, 30 năm âm thầm Na-da-rét ví như thời gian gieo giống: Chúa Giê-su là hạt giống mà Chúa Cha âm thầm gieo vào thế gian. Hạt giống này từ từ mọc lên ngả rợp bóng trên toàn thể loài người, sinh hoa kết trái, trở thành lương thực nuôi sống loài người.

III. BÀI HỌC

Hỏi: Gia đình Na-da-rét gồm những ai?

Trả lời: Gia đình Na-da-rét gồm thánh Giu-se, Mẹ Ma-ri-a và Chúa Giê-su.

Hỏi: Chúa Giê-su làm gì ở Na-da-rét?

Trả lời: Chúa Giê-su luôn cầu nguyện, học hỏi Thánh Kinh, làm việc, vâng lời Đức Ma-ri-a và thánh Giu-se.

Hỏi: Đời sống ẩn dật của Chúa Giê-su tại Na-da-rét dạy ta điều gì?

Trả lời: Dạy ta biết yêu cuộc sống bình dị, đơn giản, yêu lao động, chu toàn bổn phận đối với Thiên Chúa, cha mẹ và mọi người.

IV. THÁI ĐỘ SỐNG

Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa mà đã biết sống vâng phục, khó nghèo trong gia đình Na-da-rét. Tôi quyết tâm tạo bầu khí thuận hòa, êm ấm trong gia đình tôi.

V. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, con được ngắm gia đình Chúa ở Na-da-rét xưa kia đầy yêu thương và hạnh phúc. Xin cho gia đình con được thuận hòa, yêu thương.

Scroll to Top