Bài 11. Chúa Giê-su rao giảng Nước Thiên Chúa

I. LỜI CHÚA

Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,14-15).

II. TRÌNH BÀY

Sau thời gian dài sống âm thầm tại Na-da-rét, Chúa Giê-su rời gia đình, đi rao giảng Tin Mừng và thực hiện ơn cứu độ.

1. Gio-an Tẩy Giả dọn đường

Ngôn sứ Gio-an kêu gọi sám hối, làm Phép Rửa để dọn đường cho Chúa đến. Ông giới thiệu Chúa cho mọi người: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian” (Ga 1,29). Rồi ông rút lui vào bóng tối, nhường chỗ cho Chúa Giê-su, ông nói: “Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi” (Ga 3,30).

2. Chúa Giê-su rao giảng ở đâu?

Chúa Giê-su được Thánh Thần dẫn vào sa mạc, ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày, chịu ma quỷ cám dỗ và toàn thắng. Sau đó, Người rời bỏ sa mạc, đi khắp xứ Ga-li-lê rao giảng về nước Thiên Chúa. Tại đền thờ Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su đã công bố nhiều chân lý quan trọng về chính mình.

3. Nước Thiên Chúa là gì?

Chúa Giê-su rao giảng nước Thiên Chúa đã gần đến. Tuy nhiên, nước Thiên Chúa là gì thì Người lại không định nghĩa rõ ràng. Người chỉ dùng hình ảnh để diễn tả: Nước Thiên Chúa giống như cánh đồng lúa mọc lẫn cỏ lùng, hạt cải, men, kho báu, ngọc quý, lưới cá,… (x. Mt 13). Chính vì thế, người Ít-ra-en cùng thời với Chúa Giê-su đã hiểu rất hàm hồ về Nước này. Các Tông đồ cũng hiểu lầm. Dù sao, những hình ảnh đó cho thấy Nước Thiên Chúa không phải là ảo tưởng, nhưng có thực và đang đến. Dấu hiệu Nước Thiên Chúa đang đến đã được Chúa Giê-su tiết lộ: Xua đuổi ma quỷ và chữa lành bệnh nhân (x. Mc 1,34).

4. Nước Thiên Chúa đã đến chưa?

Nước Thiên Chúa không còn xa xôi, cũng không còn là một lời hứa. Nước Thiên Chúa đã hình thành trong trần gian qua sự hiện diện của Chúa Giê-su, đã đến cùng với Chúa Giê-su. Chính Người thiết lập Nước Thiên Chúa ở trần gian. Nước này đã thành hiện thực trong con người của Người. Ai tin, sám hối và đón nhận Người là đã vào Nước Thiên Chúa. Chính Chúa Giê-su đã nói với dân chúng về sự hiện diện của Người: “Nước Thiên Chúa đã đến gần” (Mt 4,17).

5. Phải làm gì để đón nhận Nước Thiên Chúa?

Phải sám hối và tin vào TIN MỪNG.

Sám hối là hối hận về các điều sai trái đã làm và quyết không tái phạm nữa. Ở đây, sám hối là bỏ cách sống trước đó không phù hợp với giáo lý Đạo Chúa.

Tin vào Tin Mừng là tin vào những điều Chúa Giê-su dạy được ghi lại trong Thánh Kinh; là tin vào chính Đức Giê-su, vì Chúa Giê-su là TIN MỪNG to lớn nhất, như Thiên thần đã báo cho các mục đồng đêm Giáng sinh. Tin không chỉ hệ tại lý trí chấp nhận mà còn hệ tại sống điều mình tin.

III. BÀI HỌC

Hỏi: Gio-an Tẩy Giả là ai?

Trả lời: Gio-an Tẩy Giả là Ngôn sứ cuối cùng của thời Cựu ước, được Thiên Chúa chọn để dọn đường cho Chúa Cứu Thế.

Hỏi: Khi bắt đầu rao giảng, Chúa Giê-su loan báo điều gì?

Trả lời: Chúa Giê-su loan báo rằng: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15).

Hỏi: Chúa Giê-su đã giảng về Nước Thiên Chúa như thế nào?

Trả lời: Người đã dùng nhiều dụ ngôn để nói về Nước Thiên Chúa như: kho báu, mẻ lưới, men trong bột, hạt cải,…

IV. THÁI ĐỘ SỐNG

Nước Thiên Chúa chỉ đến với những tâm hồn sám hối và tin vào Chúa Giê-su. Tôi quyết tâm học hỏi Lời Chúa và thay đổi nếp sống cho phù hợp với Tin Mừng.

V. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, Chúa đến rao giảng Nước Thiên Chúa và mời gọi mọi người gia nhập. Xin cho con hiểu biết và đón nhận lời giảng của Hội Thánh để Nước Chúa hiển trị trong lòng con. A-men.

Scroll to Top