Bài 11. Chúa Giê-su rao giảng Nước Thiên Chúa

Mục lục
Mục lục

Giáo Lý Dự Tòng

Tâm tình tôn giáo

PHẦN MỞ ĐẦU

Bài 1. Loài người tìm kiếm Thiên Chúa

Bài 2. Thiên Chúa nói với loài người

Bài 3. Đón nhận Lời Chúa

PHẦN I: THIÊN CHÚA - ĐẤNG TẠO HÓA

Bài 4. Thiên Chúa dựng nên trời đất muôn vật và loài người

Bài 5. Loài người sa ngã - Tội - Lời hứa cứu độ

Bài 6. Thiên Chúa chọn các Tổ phụ và thành lập Dân riêng

Bài 7. Thiên Chúa thiết lập Giao Ước và ban Lề Luật

Bài 8. Thiên Chúa chọn gọi các Ngôn sứ

PHẦN II: CHÚA GIÊ-SU - ĐẤNG CỨU THẾ

Bài 9. Chúa Giê-su sinh ra

Bài 10. Chúa Giê-su sống ẩn dật

Bài 11. Chúa Giê-su rao giảng Nước Thiên Chúa

Bài 12. Chúa Giê-su dạy ta về Chúa Ba Ngôi

Bài 13. Tôn thờ Thiên Chúa

Bài 14. Tin - Cậy - Mến - Thờ phượng

Bài 15. Sống hiếu thảo

Bài 16. Tôn trọng sự sống - sống trong sạch

Bài 17. Sống công bình, sống theo sự thật

Bài 18. Tinh Thần mới trong Luật cũ

Bài 19. Chúa Giê-su chịu chết và sống lại

PHẦN III. CHÚA THÁNH THẦN - ĐẤNG THÁNH HÓA

Bài 20. Chúa Giê-su ban Chúa Thánh Thần cho Hội Thánh

Bài 21. Chúa Thánh Thần - Hồn sống của Hội Thánh

Bài 22. Mầu nhiệm Hội Thánh

Bài 23. Các đặc tính của Hội Thánh Công Giáo

Bài 24. Các chức vụ của Hội Thánh

Bài 25. Đức Ma-ri-a trong Mầu nhiệm Hội Thánh

Bài 26. Năm Phụng vụ

Bài 27. Ơn Chúa và Bí tích

Bài 28. Bí tích Rửa Tội

Bài 29. Bí tích Thêm Sức

Bài 30. Bí tích Thánh Thể

Bài 31. Thánh lễ

Bài đọc thêm. Nghi thức gia nhập Ki-tô Giáo

Bài 32. Bí tích Giải Tội

Bài 33. Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân

Bài 34. Bí tích Truyền Chức Thánh

Bài 35. Bí tích Hôn Phối

PHẦN KẾT

Bài 36. Tứ Chung

Bài 37. Trời mới, Đất mới

Phụ lục

Lời Cha chung Giáo phận

Những kinh cần thuộc

I. LỜI CHÚA

Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,14-15).

II. TRÌNH BÀY

Sau thời gian dài sống âm thầm tại Na-da-rét, Chúa Giê-su rời gia đình, đi rao giảng Tin Mừng và thực hiện ơn cứu độ.

1. Gio-an Tẩy Giả dọn đường

Ngôn sứ Gio-an kêu gọi sám hối, làm Phép Rửa để dọn đường cho Chúa đến. Ông giới thiệu Chúa cho mọi người: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian” (Ga 1,29). Rồi ông rút lui vào bóng tối, nhường chỗ cho Chúa Giê-su, ông nói: “Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi” (Ga 3,30).

2. Chúa Giê-su rao giảng ở đâu?

Chúa Giê-su được Thánh Thần dẫn vào sa mạc, ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày, chịu ma quỷ cám dỗ và toàn thắng. Sau đó, Người rời bỏ sa mạc, đi khắp xứ Ga-li-lê rao giảng về nước Thiên Chúa. Tại đền thờ Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su đã công bố nhiều chân lý quan trọng về chính mình.

3. Nước Thiên Chúa là gì?

Chúa Giê-su rao giảng nước Thiên Chúa đã gần đến. Tuy nhiên, nước Thiên Chúa là gì thì Người lại không định nghĩa rõ ràng. Người chỉ dùng hình ảnh để diễn tả: Nước Thiên Chúa giống như cánh đồng lúa mọc lẫn cỏ lùng, hạt cải, men, kho báu, ngọc quý, lưới cá,… (x. Mt 13). Chính vì thế, người Ít-ra-en cùng thời với Chúa Giê-su đã hiểu rất hàm hồ về Nước này. Các Tông đồ cũng hiểu lầm. Dù sao, những hình ảnh đó cho thấy Nước Thiên Chúa không phải là ảo tưởng, nhưng có thực và đang đến. Dấu hiệu Nước Thiên Chúa đang đến đã được Chúa Giê-su tiết lộ: Xua đuổi ma quỷ và chữa lành bệnh nhân (x. Mc 1,34).

4. Nước Thiên Chúa đã đến chưa?

Nước Thiên Chúa không còn xa xôi, cũng không còn là một lời hứa. Nước Thiên Chúa đã hình thành trong trần gian qua sự hiện diện của Chúa Giê-su, đã đến cùng với Chúa Giê-su. Chính Người thiết lập Nước Thiên Chúa ở trần gian. Nước này đã thành hiện thực trong con người của Người. Ai tin, sám hối và đón nhận Người là đã vào Nước Thiên Chúa. Chính Chúa Giê-su đã nói với dân chúng về sự hiện diện của Người: “Nước Thiên Chúa đã đến gần” (Mt 4,17).

5. Phải làm gì để đón nhận Nước Thiên Chúa?

Phải sám hối và tin vào TIN MỪNG.

Sám hối là hối hận về các điều sai trái đã làm và quyết không tái phạm nữa. Ở đây, sám hối là bỏ cách sống trước đó không phù hợp với giáo lý Đạo Chúa.

Tin vào Tin Mừng là tin vào những điều Chúa Giê-su dạy được ghi lại trong Thánh Kinh; là tin vào chính Đức Giê-su, vì Chúa Giê-su là TIN MỪNG to lớn nhất, như Thiên thần đã báo cho các mục đồng đêm Giáng sinh. Tin không chỉ hệ tại lý trí chấp nhận mà còn hệ tại sống điều mình tin.

III. BÀI HỌC

Hỏi: Gio-an Tẩy Giả là ai?

Trả lời: Gio-an Tẩy Giả là Ngôn sứ cuối cùng của thời Cựu ước, được Thiên Chúa chọn để dọn đường cho Chúa Cứu Thế.

Hỏi: Khi bắt đầu rao giảng, Chúa Giê-su loan báo điều gì?

Trả lời: Chúa Giê-su loan báo rằng: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15).

Hỏi: Chúa Giê-su đã giảng về Nước Thiên Chúa như thế nào?

Trả lời: Người đã dùng nhiều dụ ngôn để nói về Nước Thiên Chúa như: kho báu, mẻ lưới, men trong bột, hạt cải,…

IV. THÁI ĐỘ SỐNG

Nước Thiên Chúa chỉ đến với những tâm hồn sám hối và tin vào Chúa Giê-su. Tôi quyết tâm học hỏi Lời Chúa và thay đổi nếp sống cho phù hợp với Tin Mừng.

V. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, Chúa đến rao giảng Nước Thiên Chúa và mời gọi mọi người gia nhập. Xin cho con hiểu biết và đón nhận lời giảng của Hội Thánh để Nước Chúa hiển trị trong lòng con. A-men.

Scroll to Top