Bài 2. Thiên Chúa nói với loài người

I. LỜI CHÚA

Thiên Chúa cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu: thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô (Ep 1,9).

II. TRÌNH BÀY

Loài người tìm kiếm Thiên Chúa, nhưng thực ra, chính Thiên Chúa tìm gặp loài người trước: Thiên Chúa gieo vào tâm hồn loài người một khát vọng tìm kiếm Người, rồi chính Người đến tỏ mình cho họ. Thiên Chúa tỏ mình cho loài người dưới nhiều hình thức, nhất là trong THÁNH KINH.

1. Thánh Kinh là gì?

Thánh Kinh là bộ sách cho chúng ta biết Thiên Chúa là ai và Người muốn chúng ta làm gì. Bộ sách này được Thiên Chúa soi sáng cho một số người viết ra. Những người này nhận được ánh sáng Thiên Chúa từ bên trong (linh hứng) để viết ra những điều Chúa muốn. Nói cách khác, các Thánh ký (Ngôn sứ, Tông đồ, một số môn đệ,…) lãnh nhận điều Thiên Chúa soi sáng trong lòng, rồi trình bày bằng chữ viết theo cách thức riêng của mình. Như thế, có thể nói rằng: ý tưởng (nội dung) là do Thiên Chúa, còn hình thức (cách diễn tả) là do các Thánh ký. Sự phân chia này khiến nhiều người gọi Thiên Chúa là Tác-giả-chính của Thánh Kinh, còn các Thánh ký là Tác-giả-phụ: “Để viết các sách thánh, Thiên Chúa đã chọn một số người, dùng họ trong khả năng và phương tiện của họ, họ viết ra tất cả những gì Chúa muốn và chỉ viết những điều Chúa muốn mà thôi” (Hc. MK 11).

2. Thánh Kinh viết từ bao giờ?

Thánh Kinh được viết trong khoảng 12 thế kỷ từ năm 1250 trước công nguyên đến năm 100 sau công nguyên, gồm hai phần Cựu Ước và Tân Ước.

– Cựu Ước: là những sách viết về giao ước ký kết xưa kia giữa Thiên Chúa và dân tộc Ít-ra-en. Cựu Ước có 46 cuốn.

– Tân Ước: là những sách viết về giao ước ký kết sau này giữa Thiên Chúa và loài người qua Chúa Ki-tô. Tân Ước gồm 27 cuốn.

Sau này, Hội Thánh duyệt lại các sách đó và tập hợp thành một bộ sách gọi là Thánh Kinh mà chúng ta sử dụng ngày nay.

Ngoài những điều được ghi chép bằng văn tự gọi là THÁNH KINH, còn nhiều điều không được ghi chép trong bộ sách ấy, nhưng vẫn được truyền tụng và được Hội Thánh công nhận, gọi là THÁNH TRUYỀN. Thánh Kinh và Thánh Truyền là nền tảng niềm tin của Hội Thánh.

3. Nội dung Thánh Kinh

Nội dung Thánh Kinh là chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chương trình này được thực hiện qua từng giai đoạn như sau:

– Thiên Chúa Tình yêu dựng nên trời đất muôn vật và loài người: loài người được Chúa chăm sóc đặc biệt, được Chúa cho sống hạnh phúc ngay từ đầu.

– Để tăng thêm hạnh phúc cho loài người, Thiên Chúa thử thách họ. Họ ngã gục. Hậu quả là họ phải sống lầm than, cay cực, phải chết và mất cả hy vọng được sống hạnh phúc đời sau. Tội của nguyên tổ ảnh hưởng tới toàn thể con cháu.

– Dù sao, Thiên Chúa đã dựng nên loài người, Người không nỡ cứ để họ sống trong khổ ải. Vì thế, Người hứa ban Đấng Cứu Thế đến để cứu vớt họ, dạy họ biết cách sống để lại được làm con Chúa và đáng hưởng Nước Trời.

– Để chuẩn bị đón nhận Đấng Cứu Thế, Thiên Chúa chọn Ít-ra-en làm dân riêng, huấn luyện, dạy dỗ, thanh tẩy họ. Quá trình tập huấn rất cam go. Thiên Chúa dùng các thẩm phán, các Vua và đặc biệt các Ngôn sứ rèn luyện họ, nhưng hầu hết họ vẫn tỏ ra bất xứng.

– Chỉ còn lại một số ít xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ, trong đó, nổi bật là khuôn mặt Đức Ma-ri-a. Đức Ma-ri-a được chọn gọi làm Mẹ Đấng Cứu Thế.

– Đấng Cứu Thế đến dạy dỗ loài người về tình thương của Chúa Cha, về cách thức loài người phải tôn thờ Thiên Chúa và đối xử với nhau. Vào cuối đời, Chúa Giê-su lấy chính máu mình ký kết với loài người một giao ước, thay thế giao ước cũ Xi-nai.

Chúa Giê-su cũng thiết lập Hội Thánh để tiếp tục công cuộc cứu chuộc của Người đã khởi sự ở trần gian. Sứ mệnh của Hội Thánh cũng chính là sứ mệnh của Chúa Ki-tô mà Hội Thánh phải thi hành không ngừng cho đến ngày tận thế: Ngày ấy, Chúa Ki-tô ngự đến trong vinh quang để phán xét toàn thể vũ trụ và cũng là lúc hoàn tất chương trình cứu độ. Người dâng lên cho Thiên Chúa Cha chiến lợi phẩm đáng giá là toàn thể thế giới đã được cứu chuộc. Ngày ấy thật đáng mong đợi. Vì thế, Hội Thánh hằng kêu xin với Chúa rằng: “Lạy Chúa, xin hãy đến” (Kh 22,20).

III. BÀI HỌC

Hỏi: Thiên Chúa dùng cách thức nào để tỏ mình cho loài người?

Trả lời: Thiên Chúa dùng nhiều cách thức, nhưng cách rõ ràng nhất là Thánh Kinh.

Hỏi: Thánh Kinh là gì?

Trả lời: Thánh Kinh là bộ sách được linh hứng ghi chép ý định và hành động cứu chuộc loài người của Thiên Chúa. Thánh Kinh gồm 46 cuốn Cựu Ước và 27 cuốn Tân Ước.

Hỏi: Nội dung Thánh Kinh là gì?

Trả lời: Nội dung Thánh Kinh là chương trình và hành động cứu độ của Thiên Chúa được Chúa Giê-su Ki-tô thực hiện. Chương trình và hành động này trải dài suốt lịch sử loài người.

IV. THÁI ĐỘ SỐNG

Thánh Kinh là bộ sách trình bày việc Thiên Chúa cứu độ loài người. Tôi là một người cần được cứu độ. Vậy tôi quyết làm quen với Thánh Kinh bằng việc đọc và suy niệm để hiểu rõ ý định của Thiên Chúa trên cuộc đời tôi.

V. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, dù chưa được chính thức làm con Chúa, con vẫn đi dự Thánh lễ mỗi khi có thể. Trong Thánh lễ, mọi người chăm chú nghe đọc Thánh Kinh. Hôm nay, con mới hiểu Thánh Kinh là bộ sách ghi lại Lời Chúa. Xin cho con biết quý mến Thánh Kinh, năng đọc và chăm chú nghe Lời Chúa.

Scroll to Top