Bài 20. Chúa Giê-su ban Chúa Thánh Thần cho Hội Thánh

I. LỜI CHÚA

“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14,16).

II. TRÌNH BÀY

1. Chúa Giê-su hứa ban Chúa Thánh Thần

Khi sống với các tông đồ, Chúa Giê-su nhiều lần nói về Chúa Thánh Thần:

“Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí” (Ga 3,5-6).

– Khi thấy các tông đồ buồn sầu vì Chúa sắp ra đi, Chúa an ủi và hứa với các ông rằng: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14,26).

– Sau Phục sinh, Chúa Giê-su nhắc lại lời hứa trên: “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống” (Lc 24,49).

2. Chúa Giê-su ban Chúa Thánh Thần

– Vào buổi chiều Phục sinh, Chúa Giê-su hiện ra với các tông đồ đang tụ họp nơi phòng tiệc ly, thổi hơi ban Chúa Thánh Thần cho các ông: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22).

– 50 ngày sau đó, vào lễ Ngũ Tuần, Chúa Giê-su đổ tràn đầy Thánh Thần cách long trọng trên các tông đồ, biến các ông thành những con người mới với niềm tin tưởng mãnh liệt vào Người và mạnh dạn loan truyền Đức Ki-tô Phục sinh cho thế giới (x. Cv 2,1-4).

Từ ngày đó, Chúa Thánh Thần thánh hóa và hướng dẫn Hội Thánh.

III. BÀI HỌC

Hỏi: Chúa Giê-su hứa ban Chúa Thánh Thần cho Hội Thánh thế nào?

Trả lời: Chúa Giê-su hứa rằng: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14,16).

Hỏi: Chúa Giê-su thực hiện lời hứa ra sao?

Trả lời: Sau khi sống lại, Chúa Giê-su đã sai Chúa Thánh Thần đến với các tông đồ. Chính Chúa Thánh Thần biến đổi các ông thành những người mạnh dạn rao giảng Đức Ki-tô Phục sinh cho thế giới.

IV. THÁI ĐỘ SỐNG

Chúa Thánh Thần biến đổi các tông đồ thành những người can đảm. Tôi siêng năng cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, xin Người ban cho tôi ơn can đảm để tuân giữ luật Chúa.

V. CẦU NGUYỆN

Đọc kinh Chúa Thánh Thần:

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

– Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giê-su Ki-tô là Chúa chúng con. A-men.

Scroll to Top