Bài 21. Chúa Thánh Thần – Hồn sống của Hội Thánh

I. LỜI CHÚA

“Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14,26).

II. TRÌNH BÀY

Ví như linh hồn làm cho thân xác sống động và phối trí mọi sinh hoạt nơi con người. Chúa Thánh Thần cũng làm cho Hội Thánh sống động và điều hành mọi sinh hoạt trong Hội Thánh. Vì thế, ta xưng tụng Chúa Thánh Thần là hồn sống của Hội Thánh.

1. Chúa Thánh Thần làm gì cho các tông đồ?

– Chúa Thánh Thần nhắc lại và giúp các tông đồ hiểu rõ hơn những điều Chúa Giê-su dạy khi còn tại thế, nhất là về thân thế và sự nghiệp của Chúa Giê-su, về cái chết ô nhục trên thập giá và sự sống lại vinh quang của Người (x. Ga 14,26).

– Chúa Thánh Thần làm cho các tông đồ được mạnh mẽ trong đức tin, được can đảm rao giảng Chúa Ki-tô chịu đóng đinh và sống lại, bất chấp mọi cấm cản, mọi cực hình, mọi nguy hiểm đe dọa tính mạng.

2. Chúa Thánh Thần làm gì cho Hội Thánh?

– Chúa Thánh Thần thánh hóa, canh tân và hiệp nhất mọi thành phần trong Hội Thánh: “Tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất” (1 Cr 12,13).

– Chúa Thánh Thần khơi động và hỗ trợ mọi hoạt động của Hội Thánh (x. Cv 11,15).

– Chúa Thánh Thần làm cho thửa vườn Hội Thánh trổ sinh nhiều hoa trái: “Hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Gl 5,22-23). Đồng thời, Chúa Thánh Thần cũng ban cho người này ơn khôn ngoan, người kia ơn nói tiên tri, người khác ơn làm phép lạ,… để phục vụ Hội Thánh (x. 1 Cr 12,1-11).

– Đối với mỗi tín hữu, Chúa Thánh Thần thánh hóa và làm cho họ trở nên chứng nhân của Chúa Ki-tô (x. Ga 15,26).

Vậy “nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước” (Gl 5,25) vì Thần Khí ban sự sống (x. 1 Cr 3,6).

III. BÀI HỌC

Hỏi: Tại sao Chúa Thánh Thần là hồn sống của Hội thánh?

Trả lời: Vì Chúa Thánh Thần làm cho Hội Thánh sống động và điều hành mọi sinh hoạt trong Hội Thánh.

Hỏi: Chúa Thánh Thần làm gì cho Hội Thánh?

Trả lời: Chúa Thánh Thần hằng gìn giữ, hướng dẫn, thánh hóa và canh tân Hội Thánh ở thế gian này.

Hỏi: Chúa Thánh Thần làm gì cho người tín hữu?

Trả lời: Chúa Thánh Thần thánh hóa và làm cho người tín hữu trở nên chứng nhân của Chúa Ki-tô.

IV. THÁI ĐỘ SỐNG

Chúa Thánh Thần là Thầy dạy Chân lý và là nguồn sức mạnh. Tôi luôn tuân theo ơn soi sáng của Người.

V. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến.
Và từ trời tỏa ánh vinh quang của Người ra.
Xin uốn nắn điều cứng cỏi,
Sưởi ấm chốn lạnh lùng,
Chỉnh đốn lại chỗ trật đường.
Xin ban cho các tín hữu,
Là những người tin cậy Chúa,
Được ơn bảy nguồn.

(Ca tiếp liên lễ Hiện xuống)

Scroll to Top