Bài 25. Đức Ma-ri-a trong Mầu nhiệm Hội Thánh

I. LỜI CHÚA

Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người… Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình (Ga 19,25-27).

II. TRÌNH BÀY

Thiên Chúa muốn cứu chuộc loài người qua con đường nhập thể. Theo kế hoạch này, Ngôi Hai phải sinh bởi người nữ. Đức Ma-ri-a được chọn làm người nữ ấy.

1. Đức Ma-ri-a được cứu độ

Mọi người được cứu độ nhờ công nghiệp của Chúa Giê-su. Đức Ma-ri-a cũng được cứu độ nhưng theo cách thế đặc biệt: trong khi mọi người mắc tội nguyên tổ, rồi mới được tha, thì Đức Ma-ri-a được Chúa gìn giữ khỏi vướng tội ấy. Chúng ta gọi đó là đặc ân vô nhiễm nguyên tội.

2. Đức Ma-ri-a tham gia vào việc cứu độ của Chúa Giê-su

Đức Ma-ri-a đã tham gia vào việc cứu độ của Chúa Giê-su bằng nhiều hành động:

Mẹ đón nhận ý Chúa trong biến cố Truyền tin (x. Lc 1,26-38).

Mẹ cưu mang, nuôi dưỡng, dạy dỗ Chúa Giê-su tới tuổi trưởng thành (x. Lc 1,42; 2,5-7.40.51-52).

Mẹ lắng nghe và thi hành Lời Chúa (x. Lc 2,51).

Và nhất là Mẹ đã hiệp thông với những đau khổ của Con Mẹ trên thập giá (x. Ga 19,25).

3. Đức Ma-ri-a là một thành phần trổi vượt của Hội Thánh

Mẹ là Đấng đầy ơn phúc nhưng vẫn thuộc dòng dõi loài người và liên kết với tất cả mọi người cần được cứu rỗi (x. Hc HT 53), nên Mẹ là thành phần của Hội Thánh. Điều này đem lại an ủi cho các tín hữu, vì như thế, Mẹ rất gần gũi chúng ta, thông cảm và có thể giúp đỡ chúng ta trong mọi sự.

Hơn nữa, Mẹ là thành phần trổi vượt trong Hội Thánh vì hai lý do:

a. Sứ mệnh rất cao trọng của Mẹ: Mẹ được chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Đấng sáng lập và đầu Hội Thánh.

b. Những nhân đức cao vời của Mẹ: Đức tin mạnh mẽ, Đức cậy vững vàng, Đức mến nồng nàn. Được tuyên xưng làm Nữ vương các thánh tông đồ, Nữ vương các thánh Tử đạo, Nữ vương các thánh Đồng trinh,…

4. Đức Ma-ri-a là Mẹ và là mẫu gương cho các tín hữu

Đức Ma-ri-a đã cộng tác rất tích cực vào công trình của Chúa Cứu Thế để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Bởi vậy, trên bình diện ân sủng, Người thật là Mẹ chúng ta (x. Hc HT 61).

Tuy Mẹ cao trọng như thế, nhưng đời sống Mẹ lại rất gần gũi chúng ta:

a. Mẹ gặp nhiều thử thách trong niềm tin, nhưng Mẹ vẫn một lòng trung thành với Chúa.

b. Mẹ gặp nhiều khó khăn trong đời sống, nhưng gia đình Na-da-rét vẫn rạng ngời lòng yêu thương nhau, cần cù lao động.

Chúng ta cũng gặp nhiều khó nguy, thử thách phần hồn, phần xác. Những lúc ấy, chúng ta hãy nhìn lên Mẹ để được sống, được vui, được cậy. Mẹ sẽ giúp ta, cầu bầu cho ta sống kiên vững như Mẹ.

Trong suốt cuộc sống, ta cần noi theo đức tin, đức cậy, đức mến của Mẹ: vâng theo ý Chúa, sống khiêm hạ phục vụ, suy gẫm Lời Chúa, cầu nguyện với Hội Thánh và cho Hội Thánh. Chúng ta cũng siêng năng lần hạt Mân côi và sốt sắng mừng lễ Mẹ.

III. BÀI HỌC

Hỏi: Đức Ma-ri-a có cần được cứu độ không?

Trả lời: Đức Ma-ri-a cũng cần được cứu độ như mọi người; nhưng cách thức Mẹ được cứu độ thì khác: Chúa gìn giữ Mẹ khỏi mắc tội tổ tông. Ta gọi đó là đặc ân Vô nhiễm nguyên tội.

Hỏi: Đức Ma-ri-a đã cộng tác vào công việc cứu độ của Chúa Giê-su như thế nào?

Trả lời: Đức Ma-ri-a đã hết lòng đón nhận ý định cứu độ của Thiên Chúa: cưu mang, sinh hạ Chúa Giê-su, nhất là đã chịu khổ cực để dự phần vào hy tế của Con mình.

Hỏi: Đức Ma-ri-a có phải là thành phần của Hội Thánh không?

Trả lời: Đức Ma-ri-a là thành phần của Hội Thánh vì Mẹ cũng được cứu độ nhờ công nghiệp Chúa Giê-su như các thành phần khác trong Hội Thánh. Hơn nữa, Mẹ là thành phần trổi vượt vì Mẹ được chọn làm Mẹ Chúa Cứu Thế, Đấng là đầu Hội Thánh, và vì các nhân đức cao vời của Mẹ.

Hỏi: Ta phải làm gì để tôn kính và yêu mến Mẹ Ma-ri-a?

Trả lời: Ta phải noi theo đức tin, đức cậy, đức mến của Mẹ: vâng theo ý Chúa, sống khiêm hạ phục vụ, suy gẫm Lời Chúa. Chúng ta cũng siêng năng lần hạt Mân côi và sốt sắng mừng lễ Mẹ.

IV. THÁI ĐỘ SỐNG

Đức Ma-ri-a là thành phần trổi vượt trong Hội Thánh và là Mẹ tôi. Tôi đến với Mẹ để xin Mẹ giúp tôi sống xứng đáng làm con cái Hội Thánh.

V. CẦU NGUYỆN

Sốt sắng đọc kinh Kính Mừng:

Kính mừng Ma-ri-a đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-su con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Ma-ri-a Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. A-men.

Scroll to Top