Bài 26. Năm Phụng vụ

Mục lục
Mục lục

Giáo Lý Dự Tòng

Tâm tình tôn giáo

PHẦN MỞ ĐẦU

Bài 1. Loài người tìm kiếm Thiên Chúa

Bài 2. Thiên Chúa nói với loài người

Bài 3. Đón nhận Lời Chúa

PHẦN I: THIÊN CHÚA - ĐẤNG TẠO HÓA

Bài 4. Thiên Chúa dựng nên trời đất muôn vật và loài người

Bài 5. Loài người sa ngã - Tội - Lời hứa cứu độ

Bài 6. Thiên Chúa chọn các Tổ phụ và thành lập Dân riêng

Bài 7. Thiên Chúa thiết lập Giao Ước và ban Lề Luật

Bài 8. Thiên Chúa chọn gọi các Ngôn sứ

PHẦN II: CHÚA GIÊ-SU - ĐẤNG CỨU THẾ

Bài 9. Chúa Giê-su sinh ra

Bài 10. Chúa Giê-su sống ẩn dật

Bài 11. Chúa Giê-su rao giảng Nước Thiên Chúa

Bài 12. Chúa Giê-su dạy ta về Chúa Ba Ngôi

Bài 13. Tôn thờ Thiên Chúa

Bài 14. Tin - Cậy - Mến - Thờ phượng

Bài 15. Sống hiếu thảo

Bài 16. Tôn trọng sự sống - sống trong sạch

Bài 17. Sống công bình, sống theo sự thật

Bài 18. Tinh Thần mới trong Luật cũ

Bài 19. Chúa Giê-su chịu chết và sống lại

PHẦN III. CHÚA THÁNH THẦN - ĐẤNG THÁNH HÓA

Bài 20. Chúa Giê-su ban Chúa Thánh Thần cho Hội Thánh

Bài 21. Chúa Thánh Thần - Hồn sống của Hội Thánh

Bài 22. Mầu nhiệm Hội Thánh

Bài 23. Các đặc tính của Hội Thánh Công Giáo

Bài 24. Các chức vụ của Hội Thánh

Bài 25. Đức Ma-ri-a trong Mầu nhiệm Hội Thánh

Bài 26. Năm Phụng vụ

Bài 27. Ơn Chúa và Bí tích

Bài 28. Bí tích Rửa Tội

Bài 29. Bí tích Thêm Sức

Bài 30. Bí tích Thánh Thể

Bài 31. Thánh lễ

Bài đọc thêm. Nghi thức gia nhập Ki-tô Giáo

Bài 32. Bí tích Giải Tội

Bài 33. Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân

Bài 34. Bí tích Truyền Chức Thánh

Bài 35. Bí tích Hôn Phối

PHẦN KẾT

Bài 36. Tứ Chung

Bài 37. Trời mới, Đất mới

Phụ lục

Lời Cha chung Giáo phận

Những kinh cần thuộc

I. LỜI CHÚA

“Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Quả thế, có tin thật trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ” (Rm 10,9-10).

II. TRÌNH BÀY

Hội Thánh phô diễn mầu nhiệm Chúa Ki-tô qua thời gian một năm từ Nhập thể, Giáng sinh đến Phục sinh, Thăng thiên, Hiện xuống, sự mong đợi hồng phúc và ngày Chúa lại đến (x. Hc PV 102). Hội Thánh cử hành công trình cứu độ của Chúa Ki-tô qua chu kỳ một năm gọi là năm Phụng vụ.

1. Năm Phụng vụ được cử hành thế nào?

Năm Phụng vụ kéo dài từ Chúa nhật 1 Mùa vọng tới hết tuần lễ Chúa Ki-tô Vua, được sắp xếp như sau:

Mùa vọng: gồm 4 Chúa nhật trước lễ Giáng sinh: chuẩn bị tâm hồn người tín hữu mừng mầu nhiệm Chúa xuống thế làm người.

Mùa Giáng sinh: từ lễ Giáng sinh đến lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa: mừng kính chính mầu nhiệm nhập thể.

Mùa Chay: từ thứ Tư lễ tro đến lễ vọng Phục sinh: chuẩn bị tâm hồn tín hữu đón mừng mầu nhiệm Tử nạn – Phục sinh của Chúa Giê-su. Tuần lễ cuối cùng của Mùa Chay là Tuần Thánh, cử hành những biến cố cuối cùng trong cuộc đời trần gian của Chúa Giê-su.

Mùa Phục sinh: từ lễ vọng Phục sinh đến lễ Hiện xuống: mừng việc Chúa Ki-tô toàn thắng tội lỗi và tử thần.

Mùa Thường niên: khoảng 34 tuần lễ, gồm 2 thời kỳ:

a. Từ sau mùa Giáng sinh đến đầu Mùa Chay.

b. Từ sau lễ Hiện xuống đến hết tuần lễ Chúa Ki-tô Vua. Hội Thánh dùng thời gian này giúp tín hữu sống mầu nhiệm cứu độ cách đầy đủ hơn. Ngoài ra, rải rác suốt năm Phụng vụ, Hội Thánh còn dành nhiều ngày lễ để:

Tôn kính cách đặc biệt Đức Ma-ri-a (biệt tôn), Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng ta.

Tôn kính thánh Giu-se, các thánh Tử đạo và các thánh khác, là những đấng đã tới đỉnh cao trọn lành, đáng nêu gương cho ta và rất thần thế cầu bầu cho ta trước tòa Chúa.

2. Sống năm Phụng vụ

Như cây non lớn dần và sinh hoa kết quả tùy thuộc thời tiết tháng năm, đức tin của người tín hữu cũng lớn mạnh dần nhờ biết sống các mùa phụng vụ. Vì thế, chúng ta cần siêng năng tham dự các nghi lễ và sống trong tinh thần phụng vụ.

III. BÀI HỌC

Hỏi: Năm Phụng vụ là gì?

Trả lời: Năm Phụng vụ là thời gian một năm bắt đầu từ Chúa nhật 1 Mùa vọng, trong đó, Hội Thánh mừng các biến cố trọng đại trong cuộc đời Chúa Giê-su, Đức Mẹ và các thánh.

Hỏi: Năm Phụng vụ có mục đích nào?

Trả lời: Năm Phụng vụ có mục đích giúp người tín hữu hiểu và sống các mầu nhiệm trong đạo cách thiết thực hơn.

IV. THÁI ĐỘ SỐNG

Như cây non lớn mạnh và trổ sinh hoa trái từng thời vụ, tôi sẽ cố gắng sống sốt sắng các ngày lễ trong năm Phụng vụ để sinh nhiều hoa trái nhân đức.

V. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, Hội Thánh lập ra nhiều lễ trong một năm để giúp chúng con suy niệm các biến cố trong cuộc đời của Chúa Giê-su, Đức Mẹ và các thánh. Xin cho con hiểu ý nghĩa các ngày lễ để tham dự sốt sắng và ích lợi hơn.

Lên đầu trang