Bài 29. Bí tích Thêm Sức

I. LỜI CHÚA

Các Tông Đồ ở Giê-ru-sa-lem nghe biết dân miền Sa-ma-ri đã đón nhận lời Thiên Chúa, thì cử ông Phê-rô và ông Gio-an đến với họ… Bấy giờ, hai ông đặt tay trên họ và họ nhận được Thánh Thần (Cv 8,14.17).

II. TRÌNH BÀY

Bí tích Rửa tội ban cho ta đời sống mới của Chúa Giê-su.

Bí tích Thêm sức tăng cường đời sống ấy, đồng thời giúp ta gắn bó với Hội Thánh và nhiệt thành làm việc tông đồ.

1. Bí tích Thêm sức là gì?

Là Bí tích Chúa Giê-su đã lập cho ta lãnh nhận dồi dào ơn Chúa Thánh Thần. Người là Ngôi Ba Thiên Chúa, Đấng thánh hóa Hội Thánh và các linh hồn.

2. Bí tích Thêm sức ban cho ta những ơn nào?

Nhờ Bí tích Thêm sức, ta lãnh nhận: “Thần trí khôn ngoan và thông hiểu, Thần trí lo liệu và sức mạnh, Thần trí suy biết và đạo đức… (và) ơn kính sợ Chúa” (nghi thức Thêm sức). Cùng với bảy ơn vừa kể, Bí tích Thêm sức làm phát sinh những hiệu quả này.

a. Tăng cường đời sống siêu nhiên: sự sống mới nơi người vừa được Rửa tội còn non nớt, cần được chăm sóc để lớn mạnh. Chúa Thánh Thần ban ơn thánh giúp người ấy tiến bước mọi ngày trong đời sống mới. Vì thế, Bí tích Thêm sức còn gọi là “Bí tích trưởng thành thiêng liêng”.

b. Gắn bó người ấy với Hội Thánh, thúc giục họ làm việc tông đồ: Ngày lễ Ngũ tuần, Chúa Thánh Thần liên kết các thánh tông đồ thành một tập thể khăng khít, thông ban cho các ông lòng can đảm để rao truyền Chúa Ki-tô Tử nạn – Phục sinh. Nhờ hoạt động này, đạo Chúa lan rộng khắp nơi.

Ngày nay, khi lãnh nhận Bí tích Thêm sức, mỗi người được liên kết với Hội Thánh chặt chẽ hơn: Chúa Thánh Thần giúp họ ý thức mình là thành phần Hội Thánh, ý thức những phận vụ mình phải chu toàn trong Hội Thánh và trên thế giới, ý thức mình phải làm việc tông đồ. Vì thế, Bí tích Thêm sức có tác dụng tạo nên các nhân chứng trong Hội Thánh.

3. Nghĩa vụ người tín hữu khi lãnh nhận Bí tích Thêm sức

Hiểu được giá trị cao quý ơn Chúa Thánh Thần và những đòi buộc của Bí tích Thêm sức, người tín hữu sẽ thực hiện những điểm chính yếu sau đây:

– Thường xuyên cầu nguyện với Chúa Thánh Thần và tuân theo sự hướng dẫn của Người (x. Gl 5,16-17).

– Sống chứng nhân: sống đúng với đức tin của đạo Công giáo.

– Liên kết với Hội Thánh trong tâm tình, ý chí và hành động.

– Cầu nguyện và tích cực tham gia các sinh hoạt tông đồ truyền giáo.

III. BÀI HỌC

Hỏi: Bí tích Thêm sức là gì?

Trả lời: Là Bí tích Chúa Giê-su đã lập cho ta lãnh nhận dồi dào ơn Chúa Thánh Thần.

Hỏi: Bí tích Thêm sức ban cho ta những ơn nào?

Trả lời: Bí tích Thêm sức tăng cường đời sống siêu nhiên, gắn bó ta cách mật thiết hơn với Hội Thánh và thúc giục ta làm việc tông đồ truyền giáo.

IV. THÁI ĐỘ SỐNG

Như sức khỏe phần xác cần được bồi bổ, tôi siêng năng cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, xin Người thêm sức mạnh thiêng liêng cho tôi.

V. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, nhờ Bí tích Thêm sức Chúa trao cho người tín hữu trách nhiệm tông đồ truyền giáo. Xin cho con học biết Chúa đến đâu cũng biết chia sẻ Chúa cho người khác đến đó.

Scroll to Top