Bài 31. Thánh lễ

I. LỜI CHÚA

“Điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: ‘Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy’” (1 Cr 11,23-24).

II. TRÌNH BÀY

Trong bữa tiệc sau hết, Chúa Giê-su đã thiết lập Hy Tế tạ ơn bằng Mình và Máu Người, nhờ đó, Hy Tế Núi Sọ được kéo dài qua các thời đại, và cũng nhờ đó, Chúa Giê-su ủy thác cho Hội Thánh nhiệm vụ tưởng nhớ cái chết và sự sống lại của Người.

Ta gọi Hy Tế tạ ơn bằng Mình và Máu Chúa Giê-su là Thánh lễ. Đây là Bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái, “trong đó, chúng ta rước Chúa Giê-su, sẽ được tràn đầy ân sủng và được bảo đảm cuộc sống tương lai hạnh phúc vĩnh hằng” (PV 47).

1. Thánh lễ là gì?

Thánh lễ là Hy Tế Chúa Giê-su nhờ tay Linh mục hợp cùng toàn thể dân Chúa mà dâng mình cho Đức Chúa Cha như xưa chính Người đã dâng mình trên thánh giá.

2. Thánh lễ gồm mấy phần?

Không kể nghi thức nhập lễ và kết lễ, Thánh lễ gồm hai phần chính:

a. Phần Phụng vụ Lời Chúa: gồm lời cầu nguyện, bài đọc Thánh Kinh, đáp ca, bài giảng (và lời nguyện giáo dân).

b. Phần Phụng vụ Thánh Thể: gồm việc chuẩn bị lễ vật, kinh nguyện Thánh Thể và hiệp lễ.

Hai phần liên kết chặt chẽ với nhau, vì Thánh lễ là một hoạt động có tổ chức, theo một hướng đi duy nhất: lắng nghe Lời Chúa (trong phần phụng vụ Lời Chúa) để được dạy dỗ và được hướng đến Thánh Thể (trong phần phụng vụ Thánh Thể). Vì thế, Hội Thánh hằng thiết tha kêu mời người tín hữu tham dự trọn vẹn cả hai phần của Thánh lễ.

3. Ai có quyền cử hành Thánh lễ?

Chính Chúa Giê-su đã truyền cho các tông đồ và những người có chức Linh mục được cử hành Thánh lễ: “Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.”

4. Phải tham dự Thánh lễ thế nào?

Vì Thánh lễ là hành động phụng vụ cao cả nhất của toàn thể dân thánh dâng lên Chúa để ngợi khen, cảm tạ, xin ơn tha thứ và cầu khẩn mọi ơn lành hồn xác cho mình, cho Hội Thánh và toàn thế giới, cho nên:

– Người tín hữu phải hợp lòng hợp ý với chủ tế và cộng đoàn mà dâng Thánh lễ, tham dự cách ý thức, thành kính và linh động.

– Người tín hữu nên tham dự Thánh lễ cách hoàn hảo bằng việc hiệp lễ (x. PV 55). Chính việc hiệp lễ làm cho ta kết hợp mật thiết với Chúa Giê-su và hợp nhất với nhau, xóa bỏ các tội nhẹ và gia tăng ơn thánh hóa, thêm sức cho ta chống trả các chước cám dỗ và sửa tính hư nết xấu, đảm bảo cho ta được sống đời đời. Thánh lễ Chúa Nhật có tầm quan trọng đặc biệt, không những vì tính cộng đoàn của ngày lễ (mỗi tuần một lần vào ngày Chúa nhật, các tín hữu của cộng đoàn giáo xứ chính thức tụ họp nhau để mừng mầu nhiệm Phục sinh) mà còn vì đề tài các bài đọc sách thánh được chọn lựa để làm thành những ý lực chủ yếu hướng dẫn và thúc đẩy người tín hữu sống đạo trót cả tuần.

5. Ta phải sống Thánh lễ thế nào?

Tham dự Thánh lễ là tiếp nhận nguồn sinh lực siêu nhiên. Vì vậy, cần để nguồn sinh lực ấy tác động suốt cả ngày: cảm tạ Chúa vì mọi hồng ân lãnh nhận, sửa chữa nết xấu, biết phục vụ mọi người trong tinh thần yêu thương chân thành.

Hơn nữa, người tín hữu còn biết liên kết với Chúa Giê-su mà hiến dâng lên Chúa Cha mọi vui buồn sướng khổ cũng như mọi sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày.

III. BÀI HỌC

Hỏi: Thánh lễ là gì?

Trả lời: Thánh lễ là Hy Tế Chúa Giê-su nhờ tay Linh mục hợp cùng toàn thể dân Chúa mà dâng mình cho Chúa Cha như xưa chính Người đã dâng mình trên thánh giá.

Hỏi: Thánh lễ có mấy phần?

Trả lời: Thánh lễ có hai phần chính: Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể.

Hỏi: Phải tham dự Thánh lễ thế nào?

Trả lời: Phải hợp lòng hợp ý với chủ tế và cộng đoàn để dâng lễ, tham dự cách ý thức, thành kính và linh động, nhất là dọn lòng hiệp lễ.

IV. THÁI ĐỘ SỐNG

Mỗi khi tham dự Thánh lễ, tôi lắng nghe Lời Chúa và hiệp dâng đời sống của tôi lên Thiên Chúa.

V. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, Thánh lễ là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Ki-tô Giáo. Xin cho con biết yêu mến và quý trọng Thánh lễ.

Scroll to Top