Giới thiệu

“Tình yêu Chúa Ki-tô thúc bách tôi”2 Cr 5,14


Augustino.net là website lấy tên theo Thánh Augustinô thành Hippô (354-430) – Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Nội dung chính của website bao gồm: Kinh Thánh, Giáo huấn của Giáo Hội và một số tri thức liên quan đến đời sống đức tin và luân lý của người Ki-tô hữu.

Là một tín hữu gốc dân ngoại, con cố gắng xây dựng website như một thư viện nhỏ bé dành cho mình và cho những ai muốn tìm hiểu về Thiên Chúa và đạo lý của chúng ta.

Mọi thắc mắc và góp ý, xin quý ông bà anh chị em vui lòng gửi về cho con theo địa chỉ email: 2cr514@gmail.com. Con xin cảm ơn!


Augustine Pham

Scroll to Top