Giới thiệu

Augustino.net là website lấy tên theo Thánh Augustinô thành Hippô (354-430) – Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Nội dung chính của website bao gồm: Kinh Thánh, Giáo huấn và một số khuyến dụ trong đời sống đức tin và luân lý dành cho người Ki-tô hữu.

Là một tân tòng mong muốn tìm hiểu rõ ràng hơn những điều liên quan đến đức tin mà mình đã lãnh nhận, con cố gắng xây dựng website như một thư viện nhỏ bé dành cho mình và cho những ai muốn tìm hiểu về Thiên Chúa và đạo lý của chúng ta.

Mọi thắc mắc và góp ý, xin quý ông bà anh chị em vui lòng gửi về cho con theo địa chỉ email: augustino.haiphong@gmail.com. Con xin cảm ơn!


Tân tòng Augustinô – Gp. Hải Phòng