Giới thiệu

“Tình yêu Chúa Ki-tô thúc bách tôi”2 Cr 5,14


Augustino.net là website lấy tên theo Thánh Augustinô thành Hippô (354-430) – Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Nội dung chính của website bao gồm: Kinh Thánh, Giáo huấn của Giáo Hội và một số tri thức liên quan đến đời sống đức tin và luân lý của người Ki-tô hữu.

Là một tín hữu gốc dân ngoại được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội từ năm 2017, con cố gắng xây dựng website như một thư viện nhỏ bé dành cho mình và cho những ai muốn tìm hiểu về Thiên Chúa và đạo lý của chúng ta.

Công việc tông đồ chính của con hiện nay là cộng tác với các linh mục trong công việc thừa sai và theo đuổi ơn gọi thừa sai giáo dân của một dòng tu.

Mọi thắc mắc và góp ý, xin quý ông bà anh chị em vui lòng gửi về cho con theo địa chỉ email: [email protected]. Con xin cảm ơn!


Augustine Pham

Scroll to Top