Giới thiệu

Augustino.net là website lấy tên theo Thánh Augustinô thành Hippô (354-430) – Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Nội dung chính của website bao gồm: Kinh Thánh, Giáo huấn, Thần học, Triết học; và một số nội dung khác.

Là một tân tòng mong muốn tìm hiểu rõ ràng hơn những điều liên quan đến đức tin mà mình đã lãnh nhận, con cố gắng xây dựng website như một thư viện nhỏ bé dành cho mình và cho những ai muốn tìm hiểu về Thiên Chúa và đạo lý của chúng ta.

Bên cạnh Kinh Thánh và các tài liệu thuộc Huấn quyền, các bài viết và tác phẩm được dịch trên website chủ yếu tập trung vào hai đề tài mà con quan tâm nhất:

1. Các nghiên cứu về Kinh Thánh trong Giáo Hội Công Giáo.

2. Đời sống đức tin và sứ mệnh truyền giáo trong xã hội hiện đại, dưới tác động của trào lưu tục hóa và những khủng hoảng trong lòng Giáo Hội.


Tân tòng Augustinô – Gp. Hải Phòng