Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

Mục Lục
Thánh Kinh
Nghe Audio
CỰU ƯỚC
TÂN ƯỚC
Bạn đang nghe audio Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

Chương 15

Dụ ngôn cây nho

1 Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi:

2 Hỡi con người, gỗ cây nho là gì mà lại tốt hơn mọi thứ gỗ; cành của nó là chi mà lại tốt hơn cành những cây khác trên rừng?

3 Người ta có dùng gỗ của nó vào công trình gì không, hay lấy nó làm cọc để treo bất cứ vật gì?

4 Này nó bị quăng làm mồi cho lửa, lửa đã liếm hai đầu của nó; khúc giữa đã cháy, liệu còn dùng được vào việc gì chăng?

5 Khi còn nguyên vẹn, nó đã không dùng được vào công trình gì, phương chi bây giờ nó đã bị lửa thiêu rụi, hỏi nó còn dùng được vào công trình gì nữa?

6 Vì thế, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán như sau: Cũng như gỗ cây nho trong đám cây trên rừng đã bị Ta quăng làm mồi cho lửa, thì dân cư Giê-ru-sa-lem cũng bị Ta thiêu như thế.

7 Ta sẽ quay mặt lại phạt chúng, chúng đã thoát khỏi lửa, nhưng sẽ bị lửa thiêu rụi. Bấy giờ, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA khi Ta quay mặt lại phạt chúng.

8 Ta sẽ biến xứ này thành chốn hoang tàn đổ nát bởi vì chúng đã thất tín với Ta, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.

Mục Lục
Thánh Kinh
Nghe Audio