Sách Thánh Vịnh

Mục Lục
Thánh Kinh
Nghe Audio
CỰU ƯỚC
TÂN ƯỚC
Bạn đang nghe audio Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 113

Danh Chúa đáng ca ngợi

1 Ha-lê-lui-a. Hỡi tôi tớ CHÚA, hãy dâng lời ca ngợi, nào ca ngợi danh thánh CHÚA đi!

2 Chúc tụng danh thánh CHÚA, tự giờ đây cho đến mãi muôn đời!

3 Ca ngợi danh thánh CHÚA, từ rạng đông tới lúc chiều tà!

4 CHÚA siêu việt trên hết mọi dân, vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm.

5 Ai sánh tày THƯỢNG ĐẾ Chúa ta, Đấng ngự chốn cao vời,

6 cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất?

7 Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro,

8 đặt ngồi chung với hàng quyền quý, hàng quyền quý dân Người.

9 Người làm cho đàn bà son sẻ thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.

Mục Lục
Thánh Kinh
Nghe Audio