Sách Thánh Vịnh

Mục Lục
Thánh Kinh
Nghe Audio
CỰU ƯỚC
TÂN ƯỚC
Bạn đang nghe audio Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 128

Hạnh phúc thay kẻ kính sợ Chúa

1 Ca khúc lên Đền.

Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ CHÚA, ăn ở theo đường lối của Người.

2 Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may.

3 Hiền thê bạn trong cửa trong nhà khác nào cây nho đầy hoa trái; và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn.

4 Đó chính là phúc lộc CHÚA dành cho kẻ kính sợ Người.

5 Xin CHÚA từ Xi-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. Ước chi trong suốt cả cuộc đời bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh,

6 được sống lâu bên đàn con cháu. Nguyện chúc Ít-ra-en vui hưởng thái bình.

Mục Lục
Thánh Kinh
Nghe Audio