Sách Thánh Vịnh

Tra Cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Câu
Chương
Sách
Audio

CỰU ƯỚC
TÂN ƯỚC
Bạn đang nghe audio Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 129

Bị hà hiếp, dân Chúa vẫn một niềm tin tưởng

1 Ca khúc lên Đền.

Từ lúc tôi còn trẻ, chúng hà hiếp tôi nhiều, Ít-ra-en hãy nói lên điều đó.

2 Từ lúc tôi còn trẻ, chúng hà hiếp tôi nhiều, nhưng đã không hề thắng được tôi.

3 Trên lưng này, chúng cày ngang cày dọc, đào xới lên những luống thật dài.

4 Nhưng mà CHÚA công minh đã chặt đứt chão thừng quân gian ác.

5 Ước chi những kẻ thù Xi-on đều nhục nhã tháo lui hết thảy,

6 và nên như cỏ mọc mái nhà chưa ai nhổ mà đã héo khô!

7 Tay thợ gặt không lượm chi thứ đó, cả người bó lúa cũng chẳng ôm về.

8 Khách qua đường không ai chào hỏi chúng: CHÚA ban phúc lành cho anh em. Chúng tôi chúc lành cho anh em nhân danh CHÚA.

Câu
Chương
Sách
Audio