Sách Thánh Vịnh

Mục Lục
Thánh Kinh
Nghe Audio
CỰU ƯỚC
TÂN ƯỚC
Bạn đang nghe audio Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 149

Các tín hữu ca khúc khải hoàn

1 Ha-lê-lui-a! Hát lên mừng CHÚA một bài ca mới, ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung!

2 Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ, vì có Chúa là Đấng tạo thành ngươi. Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng, vì được Chúa làm Vua hiển trị.

3 Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ, nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca.

4 Bởi vì CHÚA mến chuộng dân Người, ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.

5 Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ, nào phủ phục mà cất tiếng reo hò,

6 miệng vang lời tán dương Thiên Chúa, thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.

7 Để trả thù muôn nước và trừng trị chư dân,

8 để xiềng chân vua chúa và xích cổ vương hầu,

9 để thi hành án phạt Chúa đã viết từ xưa. Đó là niềm vinh dự cho mọi kẻ trung hiếu với Người. Ha-lê-lui-a!

Mục Lục
Thánh Kinh
Nghe Audio