Sách Thánh Vịnh

Tra Cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Câu
Chương
Sách
Audio

CỰU ƯỚC
TÂN ƯỚC
Bạn đang nghe audio Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 15

Ai được vào ngụ trong nhà Chúa?

1 Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

Lạy CHÚA, ai được vào ngụ trong nhà Chúa, được ở trên núi thánh của Ngài?

2 Là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy,

3 miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã.

4 Coi khinh phường gian ác, trọng ai kính CHÚA TRỜI, lỡ thề mà bị thiệt, thì cũng chẳng rút lời,

5 cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ mà hại đến người ngay. Phàm ai làm những điều này không hề nao núng chuyển lay bao giờ.

Câu
Chương
Sách
Audio