Sách Thánh Vịnh

Tra Cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Câu
Chương
Sách
Audio

CỰU ƯỚC
TÂN ƯỚC
Bạn đang nghe audio Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 70

Lạy Chúa Trời, xin đến cứu con (Tv 40,14-18)

1 Phần nhạc trưởng. Của vua Đa-vít. Để tưởng nhớ.

2 Lạy Chúa Trời, xin đến cứu con, muôn lạy CHÚA, xin mau phù trợ!

3 Ước gì những kẻ tìm hại mạng sống con phải nhơ nhuốc thẹn thùng! Ước gì bọn đắc chí vì con mắc hoạ phải tháo lui nhục nhã!

4 Những đứa cười ha hả nhạo con phải quay gót thẹn thùng!

5 Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài! Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ luôn nói rằng: “Thiên Chúa vĩ đại thay!”

6 Thân phận con khốn khổ nghèo hèn, xin mau đến cùng con, lạy Thiên Chúa! Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con, muôn lạy CHÚA, xin đừng trì hoãn.

Câu
Chương
Sách
Audio