Sách Châm Ngôn

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 25

V. BỘ SƯU TẬP THỨ HAI CÁC CHÂM NGÔN CỦA VUA SA-LÔ-MÔN

1 Đây cũng là những châm ngôn của vua Sa-lô-môn được quần thần của Khít-ki-gia, vua nước Giu-đa, ghi chép lại.

2 Thiên Chúa vinh quang khi giấu kín việc Người làm, đức vua vinh quang khi thấu hiểu việc nước.

3 Như trời cao đất dày, tâm trí bậc đế vương thật vô phương dò thấu.

4 Lọc hết cặn bẩn ra khỏi bạc, thợ bạc sẽ có một cái bình.

5 Loại người gian ác khỏi long nhan, ngai vàng sẽ kiên vững trên nền công chính.

6 Trước long nhan, đừng lên mặt kiêu kỳ, chớ đứng vào chỗ của hàng vị vọng.

7 Thà được người ta bảo: “Xin mời ông lên trên!” còn hơn bị hạ xuống trước mặt người quyền cao chức trọng. Điều mắt con nhìn thấy,

8 con đừng vội đem ra trước tòa, vì nếu đối phương làm cho con phải xấu hổ, thì rốt cuộc con sẽ ăn nói ra sao?

9 Cứ tranh cãi với đối phương, nhưng đừng tiết lộ chuyện riêng của người khác,

10 kẻo có ai nghe được, họ sẽ phỉ báng con, và con không rút lại được những lời nói xấu.

11 Lời nói ra đúng lúc đúng thời khác chi táo vàng trên đĩa bạc chạm trổ.

12 Đối với kẻ biết nghe, lời trách cứ của người khôn tựa nhẫn vàng hay kiềng vàng hảo hạng.

13 Sứ giả trung tín với kẻ sai mình đi thì đáng quý như tuyết mát ngày mùa: người đó làm vững lòng ông chủ.

14 Kẻ to miệng hứa tặng quà mà không giữ lời hứa chẳng khác nào có mây, có gió mà chẳng có mưa.

15 Cứ kiên nhẫn, thủ lãnh sẽ xiêu lòng, lời mềm mỏng làm nát tan xương cốt.

16 Kiếm được mật, con chỉ ăn vừa đủ, ăn quá nhiều, ắt sẽ mửa ra thôi.

17 Đừng năng lui tới với bạn bè, kẻo nó chán ngấy con mà đem lòng ghét bỏ.

18 Kẻ làm chứng gian hại bạn bè chẳng khác nào chùy, gươm và tên nhọn.

19 Trong ngày khốn quẫn, lòng tin tưởng vào đứa bất trung sẽ như răng lung lay, như chân lảo đảo.

20 Ca hát khi người khác khổ đau thì như lột áo lúc trời lạnh hay đổ thêm giấm vào nước chanh.

21 Kẻ thù con có đói, hãy cho nó bánh ăn, nó có khát, hãy cho nước uống.

22 Như vậy là chất than hồng lên đầu nó, và ĐỨC CHÚA sẽ thưởng cho con.

23 Như gió bấc khiến trời đổ mưa, lời nói lén làm người ta nổi giận.

24 Thà ở một góc trên mái nhà, còn hơn chung sống với một bà hay gây.

25 Tin vui từ phương xa đến tựa nước mát khi cổ họng ráo khô.

26 Nước bị đục, suối bị dơ, chính nhân bị kẻ gian ác làm nghiêng ngửa.

27 Mật ong, ăn quá nhiều không tốt, những lời ca ngợi, con chớ mải kiếm tìm.

28 Người không biết tự chủ ví như thành bỏ ngỏ, không tường lũy chở che.

Scroll to Top