Sách Châm Ngôn

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 28

1 Ác nhân trốn chạy dù không ai đuổi bắt, còn chính nhân đứng vững tựa sư tử con.

2 Khi đất nước loạn lạc thì lắm kẻ xưng hùng xưng bá, còn đất nước được ổn định là nhờ một người hiểu biết khôn ngoan.

3 Ác nhân bóc lột người thiếu thốn, khác nào cơn mưa lũ gây nên cảnh đói ăn.

4 Kẻ bỏ lề luật thì ca ngợi ác nhân, người giữ lề luật thì chống lại bọn chúng.

5 Phường gian ác đâu hiểu lẽ công bình, nhưng ai kiếm tìm ĐỨC CHÚA thì am tường mọi sự.

6 Thà nghèo mà ăn ở vẹn toàn còn hơn giàu mà sống quanh co.

7 Người giữ lề luật là đứa con khôn, kẻ bè bạn với phường bê tha làm cho cha tủi nhục.

8 Cho vay nặng lãi để được thêm giàu có là gom của vào tay kẻ biết thương người nghèo.

9 Ai bưng tai chẳng muốn nghe lề luật, cả lời nó nguyện cầu cũng đáng ghê tởm.

10 Kẻ quyến rũ người ngay thẳng theo đường xấu thì chính nó lại sa vào hố nó đào, nhưng người sống vẹn toàn sẽ thừa hưởng hạnh phúc.

11 Kẻ giàu có cứ tưởng mình khôn, nhưng người nghèo mà sáng suốt thì biết rõ kẻ ấy.

12 Khi chính nhân thắng trận thì vinh quang chiếu tỏa nơi nơi, khi kẻ ác đứng lên, ai cũng phải ẩn mình.

13 Kẻ giấu tội mình sẽ không thành đạt, nhưng ai xưng thú và chừa tội sẽ được xót thương.

14 Phúc cho người luôn luôn biết sợ, còn kẻ cứng lòng sẽ gặp phải tai ương.

15 Như sư tử rống, như gấu xông vào mồi, kẻ bất lương thống trị đám dân đen cũng vậy.

16 Kẻ cầm quyền ngu dốt lo chiếm đoạt cho nhiều, còn ai khinh chê lợi lộc bất chính, sẽ được trường thọ.

17 Kẻ bị giày vò vì tội sát nhân sẽ phải trốn chạy cho đến chết chẳng cần bắt nó làm chi!

18 Người sống thanh liêm sẽ được cứu thoát, kẻ ăn ở quanh co sẽ sa vào hố bẫy.

19 Người canh tác đất đai được no đầy cơm bánh, kẻ chạy theo chuyện phù phiếm sẽ phải chịu bần cùng.

20 Người trung tín được đầy dư phúc lành, kẻ muốn mau giàu sẽ không thoát khỏi hình phạt.

21 Thiên vị thì chẳng tốt đẹp gì, người ta có thể phạm tội chỉ vì một mẩu bánh.

22 Người xấu bụng chạy theo tiền của, đâu biết rằng cảnh nghèo sắp ập đến bên mình.

23 Kẻ dám khiển trách người cuối cùng lại được người quý yêu hơn kẻ chỉ buông lời xu nịnh.

24 Kẻ bóc lột mẹ cha, rồi bảo: “Đâu có tội vạ gì!”, chính hắn là bạn của quân ăn cướp.

25 Kẻ lắm tham vọng thì gây ra cãi vã, còn ai cậy vào ĐỨC CHÚA sẽ được thịnh đạt.

26 Kẻ cậy mình tài trí, ấy là kẻ ngu si. Người theo lẽ khôn ngoan, ắt sẽ được cứu thoát.

27 Ai bố thí cho người nghèo sẽ chẳng hề túng thiếu. Còn ai cứ nhắm mắt làm ngơ sẽ phải chịu bao lời nguyền rủa.

28 Kẻ ác đứng lên, người người đều lẩn trốn. Kẻ ác sụp đổ, chính nhân lại thêm đông.

Scroll to Top