Sách Châm Ngôn

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 29

1 Người được sửa dạy mà cứng đầu cứng cổ sẽ suy sụp bất ngờ, vô phương cứu chữa.

2 Chính nhân cầm quyền, dân mừng rỡ. Ác nhân cai trị, dân oán than.

3 Người mến chuộng sự khôn ngoan làm cho cha vui thỏa. Kẻ giao du với bọn đàng điếm khiến sản nghiệp tiêu tan.

4 Vua công minh khiến đất nước ổn định. Vua đòi thuế nặng làm đất nước suy vong.

5 Nịnh hót ai là giăng lưới dưới chân kẻ ấy.

6 Ác nhân phạm tội là rơi vào cạm bẫy, còn chính nhân được vui sướng hò reo.

7 Người công chính quan tâm đến quyền lợi kẻ nghèo, điều đó, ác nhân sao hiểu nổi!

8 Quân chống đối làm cả thành sôi sục, người khôn ngoan khiến cơn giận nguôi ngoai.

9 Tranh tụng với kẻ dốt, người khôn có giận hay cười, chẳng lúc nào yên.

10 Người lương thiện bị quân khát máu căm thù, nhưng lại được người chính trực tìm kiếm.

11 Kẻ ngu để cơn giận tự do bộc phát, còn người khôn biết dằn xuống cho êm.

12 Lãnh đạo mà để tâm nghe lời gian trá thì thuộc hạ sẽ thành một lũ xấu xa.

13 Kẻ nghèo hèn và đứa bóc lột giống nhau ở điểm này: cả hai đều được Ðức Chúa cho nhìn thấy ánh sáng.

14 Vua theo sự thật mà xét xử người nghèo thì ngai vàng sẽ bền vững thiên thu.

15 Có chịu đòn chịu mắng mới nên khôn, trẻ con thả lỏng gây tủi buồn cho mẹ.

16 Ác nhân cầm quyền thì tội ác gia tăng, nhưng chính nhân sẽ thấy chúng suy tàn.

17 Hãy sửa phạt con, nó sẽ cho bạn được thảnh thơi và khiến lòng bạn vui sướng.

18 Khi không còn thị kiến, dân sẽ sống buông thả, nhưng ai còn giữ luật, quả là người có phúc.

19 Ðừng sửa dạy tôi tớ bằng lời nói suông, nó hiểu cũng chẳng tuân chẳng giữ.

20 Gặp phải người nói năng bộp chộp, thà trông cậy đứa dốt còn hơn.

21 Nuông chiều tôi tớ khi nó còn nhỏ dại thế nào cũng biến nó thành tên cứng đầu.

22 Người hay giận thường gây tranh cãi, kẻ nóng tính phạm bao lỗi lầm.

23 Tính tự cao hạ đứa tự cao xuống, người tự hạ sẽ được tôn vinh.

24 Kẻ đồng lõa với tên trộm cắp là làm hại chính bản thân mình. Nó nghe thấy lời nguyền rủa mà vẫn không chịu tiết lộ chi.

25 Nỗi sợ sệt khiến con người sa bẫy, nhưng ai cậy trông Ðức Chúa thì được an toàn.

26 Lắm kẻ đến cầu cạnh người quyền thế, nhưng Ðức Chúa mới đem lại công lý cho mỗi người.

27 Chính nhân kinh tởm kẻ sống bất công, ác nhân kinh tởm người theo đường chính trực.

Scroll to Top