Sách Châm Ngôn

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 4

Để cho Đức Khôn Ngoan hướng dẫn

1 Hỡi các con, hãy lắng nghe lời nghiêm huấn của bậc cha anh, và chú ý để hiểu cho tường.

2 Thật vậy, thầy ban cho các con lời khuyên quý báu; đừng sao nhãng giáo huấn của thầy.

3 Thuở xưa, khi thầy còn nhỏ dại trước mặt phụ thân và được mẫu thân yêu dấu như con một,

4 phụ thân vẫn thường dạy thầy rằng: “Hãy để tâm nắm chắc lời cha, tuân giữ lệnh cha truyền, và con sẽ được sống.

5 Hiểu biết và khôn ngoan, con hãy mua hãy sắm. Đừng bao giờ quên lãng và cũng chớ lìa xa lời miệng cha dạy dỗ.

6 Con chớ bao giờ lìa bỏ khôn ngoan, thì khôn ngoan sẽ giữ gìn con mãi. Hãy yêu mến khôn ngoan, khôn ngoan sẽ chở che bảo vệ.

7 Đây là bước đầu của khôn ngoan: con hãy mua lấy khôn ngoan; và dùng tất cả những gì con sở hữu mà sắm lấy hiểu biết.

8 Hãy kính trọng khôn ngoan, con sẽ được khôn ngoan tán dương ca tụng; nếu con cùng khôn ngoan gắn bó, khôn ngoan sẽ đem vinh dự lại cho con.

9 Khôn ngoan sẽ đội lên đầu con vòng hoa lộng lẫy, sẽ tặng cho con ngọc miện huy hoàng.”

10 Này con, hãy lắng nghe và đón nhận lời thầy dạy bảo, để năm tháng đời con được thêm nhiều.

11 Thầy dạy cho con biết lối khôn ngoan, dẫn con đi trên đường ngay nẻo chính.

12 Khi con đi, bước chân sẽ thênh thang, con có chạy cũng không hề vấp ngã.

13 Hãy bám chắc vào lời nghiêm huấn, con chớ có lìa xa, nhưng gắng mà tuân giữ, vì đó là sự sống của con.

14 Nẻo ác nhân, con chớ đi vào, đường kẻ xấu, con đừng bước tới.

15 Hãy tránh xa, đừng ngang qua lối ấy, quay lưng lại, tìm lối khác mà đi.

16 Vì khi chưa làm được điều dữ, ác nhân không tài nào chợp mắt, khi chưa làm cho ai vấp ngã, chúng không thể ngủ yên.

17 Vì gian ác là bánh chúng ăn và bạo hành là rượu chúng uống.

18 Đường người công chính tựa ánh bình minh, rực rỡ thêm cho đến hồi chính ngọ.

19 Còn đường ác nhân khác nào ngõ tối, chúng không biết mình sẽ vấp vào đâu.

20 Này con, lời thầy nói, con chú tâm để ý, lời thầy dạy, con hãy lắng tai nghe:

21 đừng để mắt rời xa lời thầy, nhưng hãy luôn gìn giữ ở tận đáy lòng con.

22 Vì lời thầy là sức sống cho ai tìm thấy làm cho toàn thân được mạnh khỏe an lành.

23 Hãy gìn giữ tim con cho thật kỹ, vì từ đó mà sự sống phát sinh.

24 Miệng lọc lừa, con đẩy cho xa, môi thâm độc, con xua cho khuất.

25 Đôi mắt con, hãy nhìn ngay phía trước, ánh mắt con, hướng thẳng trước mặt con.

26 Đường con đi, hãy san cho phẳng, ước chi mọi nẻo con bước được an toàn.

27 Đừng quanh bên phải, chớ quẹo bên trái, cố giữ chân con khỏi điều xấu xa.

Scroll to Top